Bålforbud fra 15. april til 15. september - Verdal kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Bålforbud fra 15. april til 15. september

Bålforbudet gjelder i all utmark.

Generelt bålforbud fra 15. april til 15 september i all utmark.

Å gjøre opp bål omfatter mer enn bare bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger.
Oppsending av såkalte skylanterner eller kinesiske lykter og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

Se link fra brannvernforeningen.
https://brannvernforeningen.no/gode-rad/fritid-og-reise/balbrenning/

Dersom det skal brennes kvist eller andre ting som kan medføre at andre kan varsle om brann skal dette varsles til brannvesenets alarmsentral på tlf. 74 22 60 40

En slik varsling fritar ikke den som brenner for å kunne bli stilt økonomisk ansvarlig dersom brannen kommer ut av kontroll.
Dersom bålet skulle komme ut av kontroll så ikke vent med å varsle på tlf.110, slik at slukning kan iverksettes snarest.

Rigman Pents
BrannsjefPublisert: 13.04.2018 11:00 Sist endret: 16.04.2018 07:11

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS