Gå til innhold Globalmeny Forsiden
elghund

Detaljregulering Klinga steinbrudd

Verdal kommunestyre har i møte den 27.03.2017, sak 22/17, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Det totale planområdet er på ca. 45 daa, og av dette reguleres 19 daa til masseuttak.
Totalt uttaksvolum er ca. 200 000 m3. Årlig uttak vil være ca. 20 000-30 000 m3, noe som tilsvarer ca. 7-10 års drift.

Sakspapir og vedlegg sendes ikke ut til private, men kan ses nedenfor.
Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt, kan kommunen kontaktes for dette.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 08.04.17.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 08.04.17.Publisert: 04.04.2017 13:00 Sist endret: 04.04.2017 13:17

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS