Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Endring detaljregulering boligfelt Kulstad

Komite plan og samfunn har i møte den 11. april 2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-14, andre ledd, vedtatt følgende endring av reguleringsplan.

Endring av detaljregulering for Boligfelt Kulstad, Vukusletta (sak 36/18). 
Vedtatt planendring legger til rette for eneboliger i nord, tomannsboliger i sør, fjerning av tomtedeling, endret grad av utnytting, ny avkjørsel fra fylkesvegen, kortere intern kjøreveg, redusert lekeareal, parkering på egen tomt samt flytting av område for renovasjon. Stenging av avkjørsel videreføres.

Vedtatt planendring kan også ses på Servicekontoret i Johannes Bruns gate 2.
Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 påklages.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute eller klage er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 23.10.2018 13:00 Sist endret: 23.10.2018 13:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS