Fiskeregler Verdalselva sesongen 2018 - Verdal kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Fiskeregler Verdalselva sesongen 2018

Noen endringer, blant annet utvidet sesong.

Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fiskebestemmelser i Verdalsvassdraget slik at det 2018 kan fiskes etter laks i perioden 01.06 - 15.08.

All hunnlaks settes ut etter 1. august.

Fredningsområder: Østnesfossen, Grunnfosshølen og Granfosshølen.

Ovenfor Granfossen er det tillatt å fiske frem til 31.08, med en totalkvote for perioden 15.08–31.08 på 20 laks. Øvrige bestemmelser opprettholdes.

Se for øvrig informasjon om fiskeregler på www.verdalselva.no.Publisert: 26.03.2018 07:26 Sist endret: 26.03.2018 07:39

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS