Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Forbud mot bålbrenning - oppdatert

Det er totalforbud mot å gjøre opp bål eller lignende som kan medføre brann. Det er veldig tørt i terrenget og stor fare for spredning av brann.

Totalforbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

Brannsjegens vedtak:

Brannsjefen fatter i henhold til delegert myndighet fra kommunestyret og med hjemmel i Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, § 37 (brann- og eksplosjonsvernloven), følgende vedtak:

Det innføres forbud mot bruk av åpen ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i kommunene Frosta, levanger og Verdal med virkning fra 16. mai 2018.

Jf. §.14 i brann- og eksplosjonsvernloven; Ytterlige sikringstiltak og beredskap, samt § 3 i forskrift om brannforebygging; Generelle krav til aktsomhet.

Vedtaket er gjeldende til det kommer betydelige mengder nedbør.

Følg med på skogbrannfaren: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.htmlPublisert: 16.05.2018 08:32 Sist endret: 24.05.2018 10:12

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS