Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

HUNT4 - dyreeier?

Deltar du i HUNT4, er over 18 år, dyreeier og har jevnlig kontakt med dyr?

Vi vil med dette informere deg om at nå starter prosjektet HUNT Én Helse!
Oppstartdato er 13. mars på feltstasjonene på Steinkjer og Verdal.

HUNT Én Helse er et forskningssamarbeid mellom HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) og de veterinærfaglige miljøene i Norge (Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen). Prosjektet pågår parallelt med den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4), og retter seg mot deltagere i HUNT4 som er dyreeiere og har regelmessig kontakt med dyr. I prosjektets første fase henvender vi oss til eierne av hund, hest, storfe, gris og sau.

I HUNT Én Helse håper vi å få en bedre forståelse av samspillet mellom menneskers og dyrs helse. Det er derfor viktig at du som dyreeier også leverer prøver av din egen avføring.

Vi vet at det er mange positive sider ved dyrekontakt. Dyr kan være viktig for sosiale og psykologiske forhold, og det er mye som tyder på at tidlig kontakt med dyr kan føre til mindre risiko for allergi senere i livet. Dette kan vi bruke HUNT Én Helse til å finne ut av. Samtidig vet vi også at dyr og mennesker kan overføre smittestoff som virus og bakterier mellom hverandre. Dette kan gi sjukdom eller gjøre bakterier resistente mot f.eks. antibiotika. Med DIN deltakelse i HUNT Én Helse kan vi legge grunnlag for nye studier som bidrar til kunnskapsutvikling på slike områder.

Er du bosatt i tidligere Nord-Trøndelag fylke får du innkalling til å delta i HUNT4. Dersom du er eier av hund, hest, storfe, gris eller sau, vil du på feltstasjonen få spørsmål om å være med i Én Helse-prosjektet. Har du allerede deltatt i HUNT4, vil du i løpet av våren få invitasjonsbrev med spørsmål om deltakelse både i det humane HUNT4 prosjektet og i Én Helse-prosjektet.

Klikk her for å lese en informasjonsfolder om Én Helse-prosjektet.
Se også mer informasjon på nettsiden til HUNT4 - https://www.ntnu.no/hunt4/en-helse

På forhånd tusen takk for ditt bidrag til Én Helse forskning!

Kirsten Indgjerd Værdal
Leder i styringsgruppa for HUNT Én HelsePublisert: 09.03.2018 07:49 Sist endret: 09.03.2018 08:30

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS