Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Konklusjon i tilsynssak mot Verdal kommune

Sommeren 2017 ble det reist tilsynssak mot Verdal kommune etter klage fra en pasients pårørende til Fylkesmannen på manglende pasientoppfølging.

Etter opphold på sykehuset Levanger, ble pasienten sendt hjem til egen bolig og tildelt økt hjemmesykepleie, før pasienten via legevakt neste dag fikk akutt sykehjemsplass på en av kommunens institusjoner. Det er dette ene døgnet før akuttinnleggelse klagen omhandler.

Fylkesmannen har nå behandlet klagen og konkluderer med at kommunen har brutt forsvarlighetskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens §4-1. Lovteksten setter en rettslig og faglig norm for hvordan helsetjenesten bør organiseres. I dette tilfellet vurderes det av Fylkesmannen at kommunen ikke har ivaretatt «pasientens behov for kontinuerlig tilsyn og helsehjelp» det første døgnet etter utskrivelse fra sykehuset.

Kommunen vil følge opp konklusjonen i tilsynssaken med en gjennomgang av praksis.Publisert: 07.03.2018 14:34 Sist endret: 07.03.2018 14:43

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS