Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

NATO øver i Norge

Mulig utfordring for dyrehelse.

I oktober og november gjennomføres en stor NATO-øvelse i Midt-Norge. «Trident Juncture» involverer 42.000 militært personell, som kan medføre en ekstra utfordring for norsk dyrehelse.

Mattilsynet ønsker å være føre var og oppfordrer dyreholdere og kommunene som er berørt, om å ha gode rutiner for avfallshåndtering. Det er svært sannsynlig at militært personell som deltar i «Trident Juncture» bringer med seg animalske matvarer, som for eksempel kjøtt og melk. Dette er matvarer som kan inneholde smittestoffer til sykdommer vi ikke ønsker introdusert i Norge.

Det er med andre ord viktig at slike produkter og/eller rester av disse ikke kommer i kontakt med husdyr eller ville dyr.

Norge har i dag en unik dyrehelsesituasjon og er forskånet for de mest alvorlige smittsomme dyresykdommene. Norge jobber systematisk med forebyggende helsearbeid, smitteforebyggende arbeid og sykdomskartlegging. Dette gir oss en god oversikt over helsetilstanden hos husdyra våre.

Mattilsynet gir følgende råd for å unngå å introdusere alvorlig smittsom dyresykdom til Norge under NATO-øvelsen:

Husdyrholdere:
Rester av animalsk mat, som for eksempel kjøtt, som personell fra utlandet kan ha brakt med seg, skal samles opp og leveres til avfallsbehandling. Slik unngår vi at eventuelle smittestoffer spres til husdyr og ville dyr.

Kommuner:
Kommuner som er berørt av øvelsen må sørge for tilstrekkelig gode renovasjonsordninger knyttet til ankomststeder for materiell og styrker, langs transportveier som benyttes, ved forlegninger mm, slik at rester av medbrakt animalsk mat, som for eksempel kjøtt, inngår i kommunal renovasjon og ikke havner i naturen.

Dyrehelsepersonell, dyreholdere og publikum er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer. Funn eller mistanke om utbrudd av alvorlig smittsomme dyresykdommer hos landdyr skal varsles umiddelbart til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Smitte kan skje via kontakt mellom dyr, inntak av fôr og vann, eller gjenstander og materiale som har vært i kontakt med smittede dyr. Smitte kan også skje via luft over store avstander.

Hovedtyngden av Trident Juncture vil foregå i den sørlige delen av Trøndelag.

ASP – Afrikansk svinepest:
Meget smittsom virussykdom hos svin.
I dag er hele Russland, flere østeuropeiske land og ni av EUs medlemsland rammet av ASP. Via Russland har også Kina nå blitt en del av utbruddet. Sykdommen ble nylig oppdaget i Belgia.
Sykdommen gir høy feber, sterkt påkjent allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden og meget høy dødelighet.
Viruset smitter kun til dyr av svinefamilien. Tamsvin og europeisk villsvin er svært mottakelige og vil ha høy dødelighet.
Fôring med infisert matavfall er den viktigste årsaken til spredning av smitten til nye kontinenter og nye land. Viruset kan også spres over lange avstander ved griser, sæd, dyretransporter, klær og materiell og utstyr. Spredning via luft kun over korte avstander.
Sykdommen bekjempes ved avliving og destruksjon av dyr og alt smitteførende materiale om den skulle opptre i Norge.

MKS – Munn og klauvsjuke:
MKS er en ekstremt smittsom virussykdom som rammer klauvdyr. Både husdyr som storfe, småfe og svin, og ville dyr som rådyr, dåhjort, hjort, antilope, bøffel med flere. Sykdommen gir feber, sterk allmenpåkjenning, bevegelsesbesvær, kraftig sikling og dannelse av væskefylte blærer i munnhule, nesehule, på mulen, i huden og på jur og spener.
Sykdommen forårsaker store lidelser for dyrene som gjerne rammes av følgesykdommer
Smitte kan skje via kontakt mellom dyr, inntak av fôr og vann, eller gjenstander og materiale som har vært i kontakt med smittede dyr. Smitte kan også skje via luft over store avstander.
Sykdommen bekjempes ved avliving og destruksjon av dyr og alt smitteførende materiale om den skulle opptre i Norge.
MKS forekommer hyppig i flere land i Afrika, Midt Østen, Asia og Sør-Amerika. Nord- og Mellom-Amerika, Australia og New Zealand angis å være fri for MKS.

Bortsett fra Tyrkia regnes Europa som fritt for MKS, men det har vært sporadiske utbrudd av MKS i Europa også i nyere tid.Publisert: 26.09.2018 14:40 Sist endret: 26.09.2018 14:47

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS