Gå til innhold Globalmeny Forsiden
ostresulsjo

Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner i Verdal

Klagefrist: 4. november 2017

Verdal kommunestyre har i møte den 25. september 2017, sak 81/17, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12, vedtatt å oppheve 121 planer i henhold til liste datert 04.03.2016, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene.

En gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan er juridisk bindende for arealbruken i et område, og gir rammer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Planene som er opphevet er de som ikke er beholdt i kommunedelplan for Verdal by. De opphevede planene er stort sett gjennomført/utbygd.

Klikk for større kart

De opphevede planene er erstattet med ny kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017 eller kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.2011.

Sakspapir med vedlegg inkludert liste over opphevede planer. Planer med status opphevet vil fortsatt være tilgjengelig i planregisteret, men de vil bli fjernet fra kartløsninger.

Vedtak om oppheving av regulerings- og bebyggelsesplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 4. november 2017.
     Til toppen av sidenPublisert: 12.10.2017 10:42 Sist endret: 12.10.2017 11:50

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS