Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Søknad om handel med fyrverkeri 2017

Søknadsfrist: 1. mai 2017.

I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap.9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.

Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.
Det forventes at det er utsalgsstedinnehaver som søker.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til:

Innherred Samkommune
v / Brannsjefen
Brann og redning
Postboks 130
7601 Levanger

eller til postmottak@innherred-samkommun.no.

NB! Legg ved dokumentasjon i hht. forskriftens kap. 2.
Søknadsfrist: 1. mai 2017Publisert: 07.04.2017 12:00 Sist endret: 07.04.2017 15:06

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS