Gå til innhold Globalmeny Forsiden
molantunet

Står du i manntallet ?

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - utlegging av manntall til offentlig ettersyn.

Stortingsvalget
Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Storitngsvalget 2017.

Fra uke 29 til og med valgdagen 11. september, kan du på rådmannskontoret, Rådhuset, undersøke om du står i manntallet for Verdal kommune. Der vil manntallet for hele kommunen og manntallslistene for de 4 stemmekretsene i kommunen ligge ute til offentlig gjennomsyn. Manntallet for hele kommune vil også bli utlagt på Servicekontoret i Kinogården i samme tidsrom.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Verdal v/leder, postboks 24, 7651 Verdal.

Sametingsvalget
Står du i Sametingets valgmanntall?
Du må stå i Sametingets valgmanntall hvis du skal stemme ved Sametingsvalget 2017.
 
Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget fra uke 29 til og med valgdagen 11. september 2017 på rådmannskontoret, Rådhuset.
 
Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok.

I Verdal kommune er det kun anledning til å avgi forhåndsstemme til Sametingsvalget.Publisert: 17.07.2017 13:20 Sist endret: 17.07.2017 13:44

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS