Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Søknad om støtte 2018. Søknadsfrist 08.12.2017.

Se nettsiden til bufdir.no for utlysning av midler i den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
Søknadsskjemaet i løsningen blir senest tilgjengelig der den 15.11.2017.

Informasjon om tilskuddsordningen, rundskriv og veileder finnes på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/ 

Søknadsfristen er 8.desember 2017.

Kommunen vil etter søknadsfristens utløp foreta en administrativ og politisk vurdering og prioritering av de innkomne søknadene, og Bufdir vil fatte endelig vedtak i april/mai 2018.

Spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosess kan rettes til Lars Einar Karlsen; e-post laka@verdal.kommune.no tlf 74 04 83 47, mobil: 90 96 48 42Publisert: 30.10.2017 14:30 Sist endret: 16.11.2017 10:25

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS