Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering Kvislaparken" i Verdal.

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering Kvislaparken" i Verdal. Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS. 
Planområdet ligger på Reinsholm ved Verdal sentrum og omfatter eiendommen gnr. 23 bnr.15, del av gnr. 1 bnr.0 og gnr. 21 bnr.68. Planområdet er på ca 42,3 da.
Formålet med reguleringen er å regulere planområdet til boligbebyggelse. Det planlegges 220-250 boenheter på området. Det er ingen gjeldende reguleringsplan på området i dag. I kommuneplanene er området avsatt til boligformål.
Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, friarealer, infrastruktur mv.
Verdal kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Parallelt med planarbeidet startes det opp forhandlinger om utbyggingsavtale. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kunngjøres i hht pbl § 17-4.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf. 981 11 291 eller pr e-post til gyda@arcon.no innen 22.03.2018.

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

PlaomrissPublisert: 22.02.2018 09:30 Sist endret: 26.02.2018 10:58

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS