Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Varsel om igangsatt detaljregulering

Varselet gjelder for Nordgata 9, 11 og 13, Verdal kommune.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 i Verdal kommune.
Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om tilhørende utbyggingsavtale, jfr. pbl § 17-4.
Området består pr. i dag av bymessig bebyggelse i 1-4 etasjer samt offentlig plass og gater.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny bebyggelse for bolig og næring i 4-6 etasjer med parkeringskjeller samt ny utforming av offentlige områder.

Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS. Planen utarbeides som detaljregulering, og den vurderes ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2. Berørte naboer får varsel direkte med brev

Se initiativ til planarbeidet her.  PDF

Se mulighetsstudie for Domuskvartalet her.   PDF

Se referat fra oppstartsmøte her.   PDF

For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om planarbeidet kontaktes:
Norconsult AS v/ Marthe Sesseng tlf. 936 50 135 / e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com  
eller
Stiklestad Eiendom AS v/ Gunnar Reitan tlf. 957 24 510/ e-post: reitan@bygginvest.no.

Frist for innspill til planarbeidet er 08.04.2018.

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

Oversiktskart, klikk på kartet for større formatPublisert: 08.03.2018 11:00 Sist endret: 08.03.2018 11:26

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS