Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Varsel om oppstart reguleringsarbeid

Oppstart av reguleringsarbeid for Gnr: 140 Bnr: 35, Vukusletta 1, Vuku, Verdal.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gnr: 140 Bnr: 35, Vukusletta 1, Vuku, Verdal.
 
Planområdet ligger ca 15 km fra Verdal sentrum, og omfatter eiendommen gnr. 140 bnr 35. Eksisterende bygning, ett klubbhus/barnehage, er hverken fredet, eller registrert i SEFRAK. Dette forutsettes revet. I eksisterende reguleringsplan «Vuku» er området regulert til «Almennyttig formål Barnehage/klubbhus».

Formålet med reguleringen er å utvide tomtearealet, tilrettelegge for bedre utnyttelse av tomta, og endre formålet til barnehage. Planarbeidet vil avklare nærmere om utforming av ny bebyggelse, byggehøyde, tomteutnyttelse, parkering, utearealer mv.

Innspill og spørsmål til planarbeidet må være innkommet innen 25. januar 2017 og rettes til:

Arcon prosjekt AS
v / Tone Merete Sørli
Neptunvegen 6
7652 Verdal

Tlf. 90 47 62 24

tone@arcon.no

Oversiktskart:

Planavgrensning Gamle Kongeveg 40Publisert: 22.12.2016 09:00 Sist endret: 22.12.2016 08:57

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS