Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Varsel om oppstart planarbeid og høring planprogram

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram - detaljregulering for Sjøbygdvegen 191 med konsekvensutredning.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1. § 12-3 og § 12-8  kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Sjøbygdvegen 191 i Verdal kommune.
Planarbeidet igangsettes på vegne av KV4 Utvikling AS og reguleringsarbeidet skal utføres av Sweco AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling på gjeldende eiendom. Tiltaket medfører krav om utarbeiding av planprogram og gjennomføring av konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningslovens § 4-2 andre ledd; for reguleringsplaner som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn og etter kravene i forskrift om konsekvensutredninger. Forskrift om konsekvensutredninger § 6 b), punkt 25 i vedlegg 1, sier at alle reguleringsplaner som omfatter nye bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan, alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram.
Kommentarer, merknader, opplysninger og evt. spørsmål angående igangsettelse av planarbeidet bes sendes skriftlig til Sweco AS v/Stine Liaklev Bakkan, epost: stine.bakkan@sweco.no.
Frist for innspill er satt til 1. august.

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):
Oversiktskart over planområdet, klikk for større formatPublisert: 15.06.2018 13:30 Sist endret: 15.06.2018 13:39

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS