Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Vedtatt planprogram

Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs).

Verdal kommunestyre har i møte den 26. februar 2018, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, fastsatt følgende planprogram:

Planprogram – detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs) - sak 17/18

Kommunen har fastsatt planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan for nytt helsebygg øst for Verdal Bo- og helsetun samt utvidelse ved Verdal videregående skole. Planområdet ligger ca. 0,8 km øst for Verdalsøra sentrum.

Et planprogram er en plan for arbeidet med et planforslag. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og medvirkning samt behov for utredninger.

Vedtaket om fastsetting av planprogram kan ikke påklages.Publisert: 01.03.2018 07:08 Sist endret: 01.03.2018 07:16

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS