Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Melding om vedtak av reguleringsplan og utbyggingsavtale

Reguleringsplan og utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18.

Kommunestyret i Verdal kommune har egengodkjent følgende planer i januar 2018:

Vedtatt reguleringsplan Sagstuvegen 18 (sak 7/18)
Planforslaget legger opp til fortetting av eiendommen 18/1035 på Ørmelen i Verdal. Reguleringsplanen legger opp til 8 nye boenheter med tilhørende parkering, urteoppholdsareal og teknisk infrastruktur.

Vedtatt utbyggingsavtale Sagstuvegen 18 (sak 8/18)
Kommunestyret i Verdal har egengodkjent utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18. Avtalen er inngått mellom Verdal kommune og Nordbohus AS i forbindelse med regulering av et fortettingsprosjekt for samme område. Utbyggingsavtalen avklarer bl.a. kostnadsfordeling og utbygging av teknisk infratsruktur.

Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Vedtak om utbyggingsavtaler kan ikke påklages. Jf. plan- og bygningslovens § 17-5.Publisert: 06.02.2018 10:30 Sist endret: 06.02.2018 10:34

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS