Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Foreldrekurs, DUÅ

Har du lyst til å lære mer om foreldrerollen?
Verdal kommune har siden 2007 hatt De Utrolige årene (DUÅ) som et satsningsområde i oppvekstsektoren. DUÅ har program for ansatte, barn og foreldre. Forbregd-Lein og Reinsholm barnehage var de første som fikk opplæring i barnehage- skole programmet der fokuset er rettet mot voksenrollen. Siden 2011 har begge barnehagene drevet Dinosaurskole, som har fokus på barns sosiale og emosjonelle ferdigheter.

For å få helhet i barns oppvekstmiljø tilbyr vi fra høsten 2017 et universalforebyggende program til foreldre. Tilbudet går i første omgang til familier i Forbregd-Lein barnehage som har barn som er 3 år gamle, og til foreldre i Reinsholm barnehage som har barn som er 4 år gamle.

Hvorfor utviklingsprogram

Kurset vil ha stort fokus på at foreldre skal komme sammen og diskutere og dele erfaringer om foreldrerollen og barneoppdragelse, og det vil bli gitt veiledning i hvordan man kan stå i foreldrerollen sin på en trygg måte. Et viktig fokus i kurset vil være å bidra til å styrke gode relasjoner og samspill mellom foreldre og barn. Konkrete strategier og verktøy skal prøves ut i forhold til tema som blant annet lek, coaching, ros, oppmuntring, følelsesregulering og problemløsning. De ulike tema belyses gjennom videovignetter, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver for å prøve ut de ulike verktøyene.

Illustrasjon av programmene i DUÅ

Vi oppfordrer begge foreldre/foresatte til å delta. Det vil bli gitt tilbud om nytt kurs høsten 2018. Gruppeledere vil være Marianne Iversen Ottermo og Kari Reistad.

Les mer om De utrolige årene her:

Kursledere er Kari Reistad og Marianne Iversen Ottermo

Publisert: 21.02.2018 14:44 Sist endret: 21.02.2018 14:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS