Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Frøan

Kontakttelefon: 479 72 005

Frøan er småbarnsavdelingen vår, som dette barnehageåret har barn i aldersgruppen 0-2 år.
Fra januar 2016 er det 10 barn på avdelingen. 9 barn født i 2014 og 1 barn født i 2015.

I denne aldersgruppa er det viktig med rolige og trygge omgivelser og voksne som er tilstede for barna hele tiden. Programmet De Utrolige Årene er en naturlig del av hverdagen i Leksdal barnehage. Vi er ferdig med selve kurset og er inne i implementeringsfasen der vi jobber for at alle ansatte skal få arbeidsmetodene godt innarbeidet. Vi ønsker at alle barna skal ha gode og trygge relasjoner til oss voksne, og vi tilrettelegger både for lek og daglige rutiner for å oppnå dette. Vi bruker også mye tid på refleksjon rundt egen praksis for å bevisstgjøre oss selv i vårt samspill med barna. Barnegruppa deles ved behov, da benytter vi oss enten av den flotte gymsalen i kjelleren eller det store fine uteområdet vi har i Leksdal bhg. De største barna på avdelingen får også mulighet til å leke og delta på aktiviteter sammen med Spiran, og på den måten får vi til gode overganger når barna går over til ny avdeling.

Publisert: 30.10.2009 10:43 Sist endret: 19.05.2017 11:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS