Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Frøan

Kontakttelefon: 479 72 005

Frøan er småbarnsavdelingen vår, som i inneværende barnehageår har barn i aldersgruppen 0-2 år.
Fra januar 2018 er det 8 barn på avdelingen. 3 barn født i 2015 og 5 barn født i 2016.

I denne aldersgruppa er det viktig med rolige og trygge omgivelser og voksne som er tilstede for barna hele tiden. Programmet De Utrolige Årene er en naturlig del av hverdagen i Leksdal barnehage og vi jobber fortsatt med implementering slik at alle ansatte skal få grunntanker og arbeidsmetoder godt innarbeidet. Vi vektlegger at alle barna skal ha gode og trygge relasjoner til oss voksne, og vi tilrettelegger leken og de daglige rutinene for å oppnå dette. Vi bruker også mye tid på refleksjon rundt egen praksis for å bevisstgjøre oss selv i vårt samspill med barna. Barnegruppa deles ved behov; da benytter vi oss enten av den flotte gymsalen i kjelleren eller det store fine uteområdet vi har i Leksdal bhg. De største barna på avdelingen får også mulighet til å leke og delta på aktiviteter sammen med Spiran, på den måten får vi til gode overganger når barna skal over til ny avdeling.

Publisert: 30.10.2009 10:43 Sist endret: 30.01.2018 11:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS