Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Knoppan / Spiran

Storbarnsavdelingen i Leksdal barnehage består av 25 barn i alderen 3-6 år. Vi er organisert i to grupper; knoppan og spiran. Knoppan består av barn født i 2010 og 2011, og spiran består av barn født i 2012 og 2013.

Kontakt Knoppan: 479 72 013
Kontakt Spiran:     488 63 403

Informasjon Knoppan
Vi har mange rom tilgjengelig på storbarnsavdelingen, og vi prøver å legge til rette det fysiske rommet for varierte aktiviteter som passer til barnas utvikling her og nå. I tillegg har vi egen gymsal som vi bruker mye. Det legges i hovedsak vekt på aktiviteter som stimulerer sosial kompetanse og språk, men vi jobber naturligvis med alle fagområder. For skolestarterne har vi egne opplegg i form av skrivedans og førskoleklubb.

På storbarnsavdelingen har vi en turdag pr. uke for hver gruppe, og vi besøker "Martinskogen" så ofte vi kan. Den ligger i gangavstand til barnehagen og vi har egen grillhytte der. Vi er veldig heldige som har stort uteområde på barnehagen, så barna har flotte muligheter for fysisk aktivitet og lek. Noen ganger drar vi på bussturer. Da er f.eks Bunes, Marka, Randåsen eller museumsområdet på Stiklestad turmål.

Informasjon Spiran
«Spiran» er basen for 2 og 3-åringene (barn født 2012 og 2013). Dette vårhalvåret, 2016, er det 13 barn på spiran, 5 barn født i 2012, og 8 barn født i 2013, fordelt på 8 gutter og 5 jenter. På formiddagen deler vi oss ofte inn i mindre grupper, utfra alder og utvikling. Gode relasjoner både mellom voksne og barn og barna imellom, er noe vi er opptatt av. Derfor prioriterer vi å bruke mye tid på gulvet der barna er. Gode relasjoner er viktig for å blant annet føle seg trygg i barnehagen. Leken er en stor del av barnas hverdag, og vi bruker mye tid på den. Hver måned har vi spesielle tema som vi jobber med, og her prøver vi å følge barnas interesser. I tilegg til noen organiserte aktiviteter, bruker vi leken og knytter læring fra temaene inn i hverdagen.

Vi er mye sammen med knoppan. Både på morgen/ettermiddag, og under måltid er vi sammen. Vi kan også dra på turer sammen. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser med uteliv, både på barnehagensuteområdet og små turer rundt i nærmiljøet.

Vi har en flott gymsal vi er glad i å bruke. Her blant annet spiller og danser vi til musikk, springer, hopper, kaster ball, klatrer i ribbveggen og bygger og klatrer på puter.
 

Programmet De Utrolige Årene er en naturlig del av hverdagen i Leksdal barnehage. Vi er ferdig med selve kurset og er inne i implementeringsfasen der vi jobber for at alle ansatte skal få arbeidsmetodene godt innarbeidet. Vi bruker mye tid på refleksjon rundt egen praksis for å bevisstgjøre oss selv i vårt samspill med barna.

Publisert: 18.01.2012 10:59 Sist endret: 19.05.2017 11:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS