Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Foreldreråd og arbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

 
Foreldrerådet
Foreldrerådet består av foreldrene / foresatte til alle bana og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal :

 • bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrene i forhold til barnehagen.
 • gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold som skal munne ut i en årsplan for barnehagen.
   

Leder i foreldrerådet skal velges blant foreldrene. Det kan godt være en av personene som blir valgt inn samarbeidsutvalget som er leder i foreldrerådet.

Leder i foreldrerådet sine oppgaver:

 • Ha ansvar for å lede møtene i foreldrerådet
 • Være kontakt person for foreldrene
 • Ha ansvar for å kalle inn og skrive referater på møtene
 • Kontakt person utenom barnehagen
   

Referat fra møtene i foreldrerådet skal sendes ut til alle foreldre og til styrer.


Arbeidsutvalg
Når en velger 2 foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget er det lurt at en av disse representantene blir leder i et arbeidsutvalg.

rbeidsutvalget består av valgte foreldrerepresentanter fra eventuelt hver aldersgruppe – 3- 4 stk. + lederen i arbeidsutvalget som også er representant i samarbeidsutvalget.
Antallet er avhengig av hvor mange barn som går i barnehagen, og inndelingen kan være ulikt fra år til år.

For eksempel:
I 2015/16 kan en velge en representant fra 2014, en fra 2012/ 2013 og en fra 2010 /2011.

Arbeidsutvalgets oppgaver:

 • Organisere diverse arrangement – jultrefest og sommeravslutning.
  Det er foreldre til «skolestartene» som har ansvar for jultrefesten, og det er arbeidsutvalget som har ansvar for at de aktuelle blir innvolvert.
  Det er arbeidsutvalget som har ansvar for sommeravslutningen.
  Husk at delegering er viktig!
 • Organisering rundt dugnad i barnehagen i samarbeid med styrer/ personalet.
 • Ansvar for at fanen til barnehagen blir tatt med i barnetoget på Øra på 17 mai.
   

Leder i arbeidsutvalget sine oppgaver:

 • Ha kontakt med de andre i utvalget
 • Ha et samarbeide med leder i samarbeidsutvalg/ foreldreråd
 • Ha kontakt med styrer
 • Ha ansvar rundt organisering av dugnad i samarbeid med styrer
 • Ha ansvar for at juletrefest og sommeravslutning blir avholdt
   

 

Publisert: 25.01.2016 10:40 Sist endret: 25.01.2016 10:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS