Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Vårt satsningsområde

Alle ansatte har fått 36 timer opplæring i barnehageprogrammet: De utrolige årene (DUÅ).

Målet med programmet er å styrke barnets personlige kompetanse ved hjelp av positiv relasjonsbygging, produktive tilnærminger og problemløsnings-strategier. Vi arbeider aktivt med DUÅ i alle hverdagssituasjoner, og vi reflekterer og evaluerer fortløpende.

Vi har et eget DUÅ-team bestående av en ansatt fra hver avdeling. Teamets mandat er å arbeide aktivt med integrering av DUÅ i barnehagen og kvalitetssikre at dette arbeidet skjer i tråd med kommunens intensjoner.

De utrolige årene bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for effekt.

Som en videreføring av DUÅ startet vi med Dinoskole for alle skolestartere i 2012. Denne skolen har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt styrke barnets selvbilde og opplevelser av mestring. Skolen består av 64 samlinger med 2 samlinger i uka. Først arbeides det i sirkelsamling i ca. 15 minutter og deretter i smågrupper i ca. 15 minutter. Opplegget er oppdelt i ulike temaer. Ved hjelp av samtale, bruk av hånddukker (Dina Dinosaur, Willy, Mari, lille skilpadde), filmvignetter, rollespill, lek samt andre aktiviteter får barna øve seg i de ulike temaene.

I 2014 startet vi med Mini Dina for alle 2-3 åringer. Dette er en enklere versjon av Dinoskolen. Det legges opp til ca. 2 temabaserte samlinger i uka på ca. 15 minutter. Mini Dina er barnet til Dina Dinosaur, og hun har en viktig rolle i disse samlingene.

Publisert: 13.01.2014 09:59 Sist endret: 19.08.2014 12:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS