Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kårenden (0-3 år)

Denne høsten er det til sammen 8 barn på Kårenden, 4 jenter og 4 gutter. 4 barn er født i 2015, 4 født i 2016.

Trygghet, omsorg og rutiner preger hverdagen på Kårenden. Dette, i tillegg til leik og sosialt samspill er viktig for å kunne møte hverdagens utfordringer. Fri leik der vi voksne er aktive deltakere tar mye av tida, og sees på som viktig for å lære ulike «leike-regler» som å dele, å låne, å gi tilbake, å gjøre sammen. Humor og glede i hverdagen er også viktig:-)Ellers er det viktig å møte hvert enkelt barn sine behov i løpet av dagen, med tanke på ute-tid, mat, søvn, hvile, aktiviteter/turer. Dette for å gjøre barnehagedagen så trygg og god som mulig ut i fra barnets alder og behov.

Faste aktiviteter for de minste er enkle formingsaktiviteter, maling, baking, sangstund med bildebøker, rim og regler, vannleik og små turer i nærmiljøet. Vi har ikke fast tid i gymsalen i år, men får bruke litt av tida til Storsia av og til, samt at vi bruker hallen og ballbingen så ofte vi kan. Vi legger også opp til gymaktivitet inne på Kårenden med jevne mellomrom; sangleiker, musikk og dans, enkel hinderløype, minirøris m.m

Vi er ute både på formiddag og ettermiddag så fremt været tilsier det. På vinterstid er utetida fortrinnsvis på formiddagen, men vi ser det an ut fra alder/behov, vær og vind.

 

            

Publisert: 11.02.2010 12:56 Sist endret: 10.08.2017 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS