Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

ATA-senteret

Hvor     Til toppen av siden
Reinsvoll Søndre – et lite småbruk like øst for Verdal sentrum.

Foto av småbruket Reinsvoll søndre - ATA-senteret

Hva     Til toppen av siden
Reinsvoll søndre er et arbeidstrenings- og aktivitetssenter med mange muligheter.
I uthuset er det innredet snekkerverksted, glassverksted, hobbyrom med mer.
Bolighuset består bl. a av kjøkken, spiserom/ arbeidsrom og hobbyrom.
I tillegg brukes uteområdet og nærområdet til aktiviteter og arbeidstrening.

Hvem     Til toppen av siden
ATA-senteret er et tilbud til mange forskjellige brukergrupper. Her vil du finne lavterskeltilbud innenfor rus/ psykiatri, samt at rusavhengige i et rehabiliteringsløp tilbys en trygg og forutsigbar hverdag i et rusfritt miljø.

Hvorfor     Til toppen av siden
Målsetting ved ATA-senteret er å tilrettelegge for mestring og tilhørighet, å bidra med arbeidsoppgaver der alle kan bidra mot et felles mål, sosialt samvær, meningsfylt hverdag, bedre livskvalitet, og for noen kan dette være et trinn mot andre tiltak.
 

Tilbudene ved ATA-senteret:     Til toppen av siden

Torpet
Torpet er et høyterskeltilbud for personer med rusproblemer under rehabilitering. Arbeidstrening, natur- og kulturopplevelser, sosialt samvær, trening og strukturert hverdag er i fokus. Åpent 3 dager i uka.

Husbokkan
Lavterskel aktivitetstilbud for mennesker som er for friske til lediggang, men som av ulike årsaker ikke er i stand til å delta i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsoppgaver er restaureringsarbeid, vedproduksjon, ryddig av stier og friluftsområder, enkle male/ snekkeroppdrag med mer.
Snekkerlaget er et eget tilbud til ungdommer i målgruppen, som utfører enkle snekkeroppdrag. Åpent 3 dager i uka.
Snekkerlaget : Arbeidstrening med snekkeroppdrag for ungdomemr over 18 år. 3 plasser, krav om rusfrihet, men kan kreve ruskontroll ved mistanke om rus. Må ha kontaktperson ved Rustjenesten. Et måltid pr. dag og trening / fysisk aktivitet på slutten av dagen. Åpent 2 dager i uka.

Nattsvermeran/ Dagsverket
Lavterskel arbeidstiltak for rusavhengige som uavhengig av rehabiliterings- og livssituasjon føler seg i stand til å påta seg reelt arbeid, i et dag for dag perspektiv. Dagen starter med måltid. Arbeidsoppgaver er vedproduksjon. Godtgjøring etter endt arbeidsdag. Åpent 2 dager i uka.

Kontakten - aktivitetstilbud
Kontakten Dagsenter er et sted å være for mennesker med psykiske plager. To dager i uka kan deltagerne ved Kontakten lage glasskunst i verkstedet på Reinsvoll. Annenhver fredag er det annen aktivitet med utgangspunkt i Kontakten på Stekke, dette kan være sykkelturer, bowling, ulike håndverkskurs med mer.

Publisert: 28.04.2011 11:04 Sist endret: 13.05.2016 12:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS