Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Utviklingshemming og seksuell helse - prosjekt

Bo- og dagtilbudtjenesten i Verdal kommune har siden juni 2015 hatt særlig fokus på fagområdet seksualitet gjennom prosjektet «Systematisk kvalitetsarbeid som skal bidra til at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv». Prosjektet er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og egeninnsats fra kommunen. Samarbeidspartnere i prosjektet er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord Universitet og Helseforetaket Midt-Norge, v/Habiliteringstjenesten for voksne, og NFU Lokallag Levanger og Verdal.

Erfaringskonferanse 24. januar 2017 (klikk for å se informasjon og presentasjoner)

Oppslag på NRK Nyheter sine nettsider om kommunens prosjektarbeid

Innslag i NRK Midt-Nytt 04.12.2017 om kommunens prosjektarbeid

Radio-innslag i Distriktsprogram Trøndelag 04.12.2017 om kommunens prosjektarbeid.

 

 
Forebygging
Satsingen skal bidra i folkehelsearbeidet gjennom å kvalitetssikre ansattes kompetanse innen fagområdet seksualitet og fremme god seksuell helse og selvstendighet hos tjenestemottakere med fysiske og/eller psykisk funksjonsnedsettelser.

Målet er å forebygge at mennesker med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser blir utsatt for overgrep,  forebygge uønsket svangerskap samt fremme seksuell helse.

Tiltak
Prosjektet benytter retningslinjene ved «Seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming», utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Retningslinjene er lagt inn Verdal kommune sitt kvalitetssystem og det er kjørt opplæring i aktuelle avdelinger i Bo- og dagtilbudtjenesten. I tillegg er informasjon om retningslinjene lagt inn i et eget hefte som deles ut til nytilsatte.

For å kvalitetssikre ansattes kompetanse har kommunen satt i gang følgende tiltak:

  • Alle ansatte som yter tjenester til målgruppen tilbys internopplæring i temaet seksualitet.
  • Alle ansatte som yter tjenester til målgruppen skal gjennomføre e-opplæringen «Ingen hemmeligheter» fra helsekompetanse.
  • Etablering av egen nettverksgruppe bestående av ansatte fra alle aktuelle avdelinger. Dette er ressurspersoner som skal bidra til å sette temaet «seksualvennlig miljø» på dagsorden på avdelingen, veilede andre ansatte og eventuelle tjenestemottakere. Spesialisthelsetjenesten kvalitetssikrer opplegget og bidrar til at ressurspersoner og avdelingsledere gis «utvidet» opplæring i fagområdet.
  • Fire ansatte i nettverksgruppa gis et formelt kompetanseløft gjennom deltakelse i nettstudiet «Seksuell helse og seksualundervisning».
  • Fire ansatte kurses og sertifiseres for å kunne gjennomføre kartlegging «Sexkunn» og «Kroppkunn».
  • I løpet av høsten 2016 utarbeides det en egen opplæringspakke om temaet seksualitet. Pakken kan benyttes direkte inn mot opplæring av tjenestemottakere som ønsker det. Opplæring i gruppe skal tilbys årlig, samt gjennomføre kurs i «Nettvett» tilpasset målgruppen.
     

Kontaktperson
Linda Barøy
Prosjektleder
Mob. 474 69 417
E-post. liba@verdal.kommune.no





Publisert: 29.08.2016 13:48 Sist endret: 07.12.2017 08:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS