Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Deltakelse i nasjonalt prosjekt

Helsedirektoratet skal utarbeide Nasjonal faglig retningslinje om utredning, diagnostisering og medisinsk behandling av demens og Veileder om tilrettelegging av tjenestetilbudene og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Verdal kommune er forespurt om ass. avd.leder/demenskoordinator/fagutvikler Ingunn Sund Forbord kan delta i dette arbeidet. Vi synes det er en ære å bli forespurt om deltakelse, det viser at vi har nasjonal annerkjennelse for den jobben som er gjort innenfor demensområdet i Verdal.

Kommunen har derfor sagt sagt ja til hennes deltakelse. I og med at vi er utviklingssenter for sykehjem har vi dessuten et særlig ansvar for å bidra i slikt arbeid, i tillegg vil dette gi Ingunn ny kunnskap som kan bidra til ytterligere verdiskapning i organisasjonen. Prosjektet er over to år (2014-2015), samlingene er lagt til Oslo.Publisert: 03.03.2014 10:38 Sist endret: 03.06.2014 10:45

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS