Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Demens i sykehjem

Verdal kommune er med som piloter !

Undervisningssykehjemmet Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun er med som piloter i et stort sykehjemsprosjekt vedrørende kartlegging av demens. Alle kommuner i Nord-Trøndelag vil få tilbud om å inkludere sine sykehjemsbeboere i en bred kartlegging av demens, atferdsmessige og psykiatriske symptomer, livskvalitet, funksjonsnivå og medikamentbruk.

Gjennom piloten ønsker man å finne hensiktsmessige måter for å informere, vurdere samtykkekompetanse, innhente samtykke samt prosedyrer for å gjennomføre tester og intervju av beboere, pårørende og personell. Kartleggingsskjemaene som brukes i prosjektet inngår i utredningspakke for sykehjemsbeboere, anbefalt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Erfaringene fra pilotene vil bli brukt når de andre sykehjemmene i fylket skal involveres.

Resultatene fra kartleggingene vil inngå i et større forskningsprosjekt i regi av HUNTDet medisinske fakultet- NTNU, Kartlegging av sykehjemsbeboere i Nord-Trøndelag.

Prosjektet vil bidra til å bedre kompetanse og rutiner for utredning og behandling av sykehjemsbeboere i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterer til fagdag om prosjektet 21.09.2010 - se mer informasjon under Kurs.Publisert: 09.03.2012 08:17 Sist endret: 09.03.2012 08:44

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS