Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, Verdal kommune med sine to sykehjem, Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun , deltar nå i en videreføring av forskningsprosjektet ”Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag”.

Dette prosjektet omfattet sykehjemsbeboere i Nord-Trøndelag bl.a med tanke på å finne ut hvor vanlig hukommelsesproblemer og demens er hos denne gruppen. Datainnsamlingen ble avsluttet våren 2011 (http://www.ntnu.no/hunt/helse-og-hukommelse). Videreføringen av denne studien retter seg mot beboere med heldøgns omsorg og pleie, fra beboer legges inn på sykehjem og i tre år framover. Hensikten er først og fremst:

  • Å følge utviklingen og forløpet av demenssykdommer over tid.
  • Å vurdere de økonomiske kostnadene ved en demenssykdom.
     

Deltakelse i prosjektet er frivillig og det vil bli innhentet samtykke.

Alle kommuner i Nord-Trøndelag er invitert til å delta i forskningsprosjektet, foreløpig har følgende kommuner taket ja til deltagelse: Verdal, Stjørdal, Inderøy, Leksvik, Fosnes, Namsos, Frosta og Overhalla.

Opplysningene man får gjennom prosjektet vil bli sammenstilt mot de opplysningene som er samlet inn i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og med opplysninger fra Folkeregistret og fra sykehusjournaler. Erfaringer fra studien vil med stor sannsynlighet føre til mer kunnskap på området og bedre rutiner i sykehjemmene. En viktig del av prosjektet omfatter kompetansebygging i form av spesialopplæring av sykepleiere. 10 sykepleiere fra Verdal kommune har fått denne opplæringen og er blitt sertifisert som studiesykepleiere i prosjektet.

Organisering:
Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet HF er ansvarlig for studien. Den gjennomføres i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge, HUNT forskningssenter, Det medisinske fakultet, NTNU, Helse Nord-Trøndelag HF, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS i Nord-Trøndelag og Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk  og helsefaglig forskningsetikk i Norge

Kontaktpersoner:
Karin Torvik, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, mail: Karin.Torvik@hint.no,

Sverre Bergh, Alderspsykiatrisk Forskningssenter, mail: sverre.bergh@sykehuset-innlandet.noPublisert: 16.08.2012 07:08 Sist endret: 31.12.2012 23:33

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS