Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

IS-1964 Nasjonal veileder

Helsedirektoratet har nå lansert nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (tidligere hjemmerespiratorbehandling).

Veilederens formål er å bidra til:

  • Likeverdighet i tilbudet uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosioøkonomisk status og etnisk tilhørighet.
  • Helhet og kvalitet i pasientforløpet
     

Målgruppe
Veilederen retter seg i hovedsak mot hovedaktørene i behandling med langtids mekanisk ventilasjon (LMTV). Det er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunens helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, samt pasienter og pårørende.  Deler av anbefalingene vil rette seg mot beslutningstagere på administrativt og politisk nivå. Som informasjon vil veilederen ha en videre målgruppe.  

Veilederens anbefalinger
Anbefalingene er dels kunnskapsbaserte faglige anbefalinger, dels anbefalinger av praktisk og organisatorisk art. Anbefalingene må sees i sammenheng. De retter seg mot ulike faser i pasientforløpet og skal bl.a. danne grunnlag for 

  • Avgrensning av pasientgrupper som kan ha nytte av og som bør få tilbud om LTMV.
  • Kriterier for medisinske, etiske og andre avveininger som bør gjøres for å sikre medisinsk forsvarlighet i indikasjonsstilling, oppstart, gjennomføring og eventuelt avslutning av LTMV
  • God samhandling og tydelig ansvarsfordeling mellom pasientens hjemkommune, spesialisthelsetjenesten, pasient og pårørende. 
     

Veilederen vil bli fulgt opp med en kortfattet nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon, basert på de kunnskapsbaserte faglige anbefalingene i den nasjonale veilederen.

Helsedirektoratet inviterer adressatene til å formidle sine erfaringer og synspunkter på veilederen og veilederens anbefalinger etter hvert. Helsedirektoratet tar sikte på å foreta en evaluering basert på spørreundersøkelse til relevante instanser innen 2015.  Veilederen vil også bli oppdatert ved behov. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål knyttet til veilederen.Publisert: 08.03.2012 14:55 Sist endret: 01.07.2012 00:15

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS