Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kulturkontakter i omsorg og velferd

Organisatorisk plassering og funksjon.

Funksjonen som kulturkontakt er tilknyttet institusjonene i omsorg og velferdsdistriktene.
Kulturkontakten har et spesielt ansvar knyttet til kulturelle aktiviteter for beboerne ved Verdal bo og helsetun, Ørmelen bo og helsetun og Vuku bo og helsetun. 3 ansatte har funksjonen kulturkontakt, en på hvert bo- og helsetun. Kulturkontaktene er helsearbeidere som jobber turnus. Siden 2009 har kulturkontaktene i omsorg og velferd deltatt i arbeidsgruppen som koordinerer den kulturelle spaserstokken, et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og omsorg og velferdstjenesten i Verdal kommune. Arbeidsgruppen har faste møter hvor man planlegger ulike kulturtilbud.

Arbeidsområde til kulturkontaktene
Kulturkontaktene arbeider med planlegging av kultur- og trivselstiltak for institusjonsbeboere og for hjemmeboende eldre. Formålet er å bidra til å skape gode stunder for målgruppen slik at de får oppleve å få ta del i små og store kunst- og kulturhendelser, og være deltakere i kommunenes kulturliv. De aller fleste som bor i bo- og helsetunene trenger betydelig hjelp og støtte for å oppsøke kulturbegivenheter. Flere vil til tross for slik hjelp, allikevel ikke makte å være med. Ved å få kultur inn i bo- og helsetunene, vil alle som ønsker det få gleden av å delta. Kultur og trivselstiltak formiddag eller ettermiddag, hverdag eller helg kan være hyggelige avbrekk for mange.
Det legges til rette for ulike kulturinnslag, enten det er historiefortelling, sang og musikk, dans, utstillinger eller rett og slett en hyggelig samtale eller tur ut. Gjennomføring av større og mindre arrangement forutsetter ofte et samarbeid med andre. Frivillige lag og foreninger, barnehager, skoler, pårørendeforeninger og andre er viktige samarbeidspartnere. Kulturkontaktene avtaler med frivillige og profesjonelle bidragsytere, gjør avtaler om tid og sted og legger til rette for at det skal oppleves som positivt å komme på besøk ved å være gode verter. Oppslag over de ulike arrangementene blir hengt opp i avdelingene. Enkelte arrangement blir også annonsert i lokalavisen.

Alle som har lyst til å bidra er velkommen til å ta kontakt med kulturkontaktene!Publisert: 09.03.2012 08:36 Sist endret: 09.03.2012 08:37

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS