Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møteplassarrangement

Møteplassarrangement om smarthus, Steinkjer rådhus 21. august kl. 09:00-15:30.

Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet skal inn i mulighetsrommet som befinner seg i møte mellom (smarthus-)teknologi, organisasjon og tjenesteyting.

Med utgangspunkt i Steinkjer kommune sine prosjektplaner, skal vi la kommuner og leverandørmiljø få møtes sammen med de sentrale statlige aktørene NAV og Husbanken. Hensikten er å la leverandørmiljøet få et innblikk i kommunenes behov og en liten innsikt i hva som er årsaken til at kommuner tenker som de gjør.

Samtidig, og like viktig, skal kommunene skaffe seg større innsikt i hva som finnes av tilgjengelig teknologi på markedet. Husbanken og Nav vil fortelle om hvordan de stiller seg til saken og hva de evt kan bidra med.
Leverandørutviklingsprogrammet vil også presentere seg.

Invitasjonen om å delta går til alle kommuner som deltar i det midtnorske velferdsteknologiprosjektet. I tillegg inviteres andre interesserte kommuner i regionen til å delta.

Programmet er under utarbeidelse, men vil bli ettersendt/ lagt ut ca 1. juli.

Påmelding pr e-post til
sia@fmst.no innen 10. august.

Pris:
Gratis for inn til 4 deltakere fra hver kommune som deltar i det midtnorske velferdsteknologiprosjektet
Øvrige kr 250,- pr deltakerPublisert: 02.07.2012 14:40 Sist endret: 11.08.2012 00:15

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS