Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Oppsummering og presentasjon

Fra fagdag Lindrende behandling 01. november 2012, storsalen på HiNT, Levanger.

Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til personer som har behov for  lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Fagdagen ble arrangert som et ledd i pågående prosjekt lindrende i Verdal og Levanger kommuner.

Målgruppen var helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 171 var påmeldt til fagdagen, av disse var 22 fra spesialisthelsetjenesten. DMS Steinkjer og DMS Stjørdal deltok med ansatte, og alle kommunene i Nord-Trøndelag var representert. I tillegg deltok ca 30 sykepleierstudenter fra HiNT, Levanger på hele eller deler av fagdagen.

Hovedforeleser var Simen Steindal som er høgskolelektor v/Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Han snakket om palliativ omsorg til pasienter med KOLS, og utfordringer ved livets slutt til denne pasientgruppen. Så presenterte Meråker kommune sitt prosjekt.

Wenche Sagvold Kluken delte sine personlige opplevelser og tanker omkring det å være i en ung familie som blir rammet av alvorlig sykdom,
Til slutt snakket kreftsykepleier/avdelingsleder v/Kreftpoliklinikken på Sykehuset Levanger, Irene Edna, om utfordringer i møte med unge familier v/alvorlig sykdom.Publisert: 28.11.2012 11:36 Sist endret: 21.12.2012 15:33

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS