Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Pilotstudium i Kunnskapsbasert praksis (KBP)

Stadig ny kunnskap og stor mengde av informasjon stiller nye krav til at ansatte skal holde seg faglig oppdatert.

Pilotstudium i Kunnskapsbasert praksis (KBP) til utvalgte kommuner i Nord-Trøndelag

Stadig ny kunnskap og stor mengde av informasjon stiller nye krav til at ansatte skal holde seg faglig oppdatert. Et mål for all fagutøvelse er at denne skal være bygd på beste tilgjengelige kunnskap – såkalt kunnskapsbasert praksis. Mål for studiet er å introdusere deltagerne til kunnskapsbasert praksis og til å bli forbrukere av forskning som bidrag til å sikre kvaliteten på arbeidsplassen. Studiet sees på som et ledd i oppbyggingen av kompetanse i kommunene knyttet til kvalitet og tjenesteutvikling. I tillegg er studiet med på å gjøre kommunene mer bevisste på rollen som medvirker til og tilrettelegger for forskning, en oppgave som kom i ny helse- og omsorgstjenestelov. Studium i KBP er utviklet i samarbeid mellom HiNT/Senter for omsorgstjenesteforskning Midt-Norge, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS. Fra utviklingssentret i Verdal deltar sykepleierne Anette Elnes og Ragnhild Meland, begge jobber ved Verdal bo og helsetun. Studiet har oppstart i januar 2014.

http://omsorgsforskning-midt.no/prosjekter/pilotstudium-i-kunnskapsbasert-praksis-kbp-til-utvalgte-kommuner-i-nord-trondelag/Publisert: 21.01.2014 10:42 Sist endret: 15.03.2014 23:45

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS