Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Rekrutterer til omsorg

For fjerde år på rad står Helsedirektoratet bak en rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget.

Målet er å vise ungdom hvilke arbeidsmuligheter som finnes i pleie- og omsorgssektoren.

Innen 1. mars skal ungdom over hele landet velge utdanningsprogram i videregående opplæring.

Det vil bli et stort behov for helsefagarbeidere i helsetjenesten. Målet med kampanjen er at enda flere ungdommer skal få informasjon om hvilke muligheter de har som helsefagarbeidere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i Norge vil kunne mangle 41.000 årsverk med helsefagarbeidere i 2030. Rekrutteringsbehovet er altså stort.

Utdanningen
Helsearbeiderfaget er en relativt ny utdanning. Fra 2006 erstattet faget omsorgsarbeider- og hjelpepleierutdanningene.

Som helsefagarbeider jobber man med mennesker i ulike aldre og i mange ulike livssituasjoner. Helsefagarbeidere kan jobbe i hjemmetjenesten, på sykehjem, i sykehus, med psykisk syke, i rusomsorgen, med rehabilitering, i bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og med barn og unge. Yrket er variert. De som velger det får mulighet til å bruke alle sider ved seg selv.

Om kampanjen
Rekrutteringskampanjen for helsearbeiderfaget er en del av Kompetanseløftet 2015, som er regjeringens handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i de kommunale omsorgstjenestene. Hensikten med kampanjen er å:

  • øke rekrutteringen til Vg1 helse- og sosialfag
  • øke rekrutteringen til helsearbeiderfag Vg2
  • øke antall elever som velger læretid som helsefagarbeider (Vg3)
     

Les mer om rekrutteringskampanjen på http://kampanje.helseogsosialfag.no.Publisert: 02.03.2012 08:10 Sist endret: 03.12.2012 00:15

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS