Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Riktig legemiddelgjennomgang i sykehjem

Nytt innsatsområde for Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag.

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag ved Verdal bo og helstun og Ørmelen bo og helsetun deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i trygge hender. Gjennom kampanjen deltar vi i et nasjonalt læringsnettverk som skal bidra til å kvalitetssikre riktig legemiddelbruk på sykehjem. Nettverket ble etablert 26.03.12. På sikt ønsker utviklingssentret å være delaktig og pådrivere for videre implementering av sikker legemiddelbehandling i sykehjem i resten av fylket.

Medlemmer i den lokale arbeidsgruppen:

  • Ragnhild H. Aunsmo, kommuneoverlege Innherred Samkommune
  • Anita Susegg, ass.avd.leder/sykepleier Ørmelen bo og helsetun
  • Lena Jovik, sykepleier  Ørmelen bo og helsetun
  • Edel Nessemo ass.avd.leder/sykepleier Verdal bo og helsetun
  • Maria Tinglum, sykepleier Verdal bo og helsetun
  • Marja Kos, tilsynsfarmasøyt Sykehusapoteket i Levanger
     

Bakgrunn for kampanjen:
Feilmedisinering fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter. Helsetilsynet har funnet store mangler ved rutiner for legemiddelgjennomgang av pasienter i sykehjem i Norge (7/2010.) Andre undersøkelser har funnet legemiddelrelaterte problemer hos opptil 80 prosent av pasientene i både sykehjem og sykehus. Minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler. Eldre (over 65 år) står for nesten halvparten av den totale legemiddelbruken, til tross for at de bare utgjør femten prosent av befolkningen. Risiko for feilmedisinering øker i takt med antall legemidler.

Tiltakspakke og målsetting:
Ulike tiltak hentet fra tiltakspakken som er utviklet vil bli iverksatt ved sykehjemmene i Verdal. Tiltakene skal optimalisere legemiddelbehandlingen av alle langtidspasienter på sykehjem og redusere pasientskade. For å vite om en endring fører til forbedring skal vi måle effekten av tiltakene som iverksettes. På lengre sikt er det et mål at det etableres en nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang. Arbeidet med å utvikle en slik veileder foregår i regi av Helsedirektoratet.

Hva kan oppnås?
Ved Nygård sykehjem i Sandefjord kommune er legemiddelbruken til 30 langtidspasienter gjennomgått som en del av pilotprosjektet. Etter gjennomgangen har så godt som alle pasientene (76 %) endret legemiddelbruken, ved at de er tatt av en medisin, satt på en ny medisin eller har fått endret dosering. Gjennomgangen har også økt pasientsikkerheten på andre områder.

Pasientsikkerhetskampanjen i trygge hender - mer informasjon.Publisert: 16.07.2012 13:43 Sist endret: 01.09.2012 00:15

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS