Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Sertifisering som Livsgledesykehjem

Kick-off for ansatte.

Oppstarten av en utviklingsprosess som skal lede Verdal kommune fram til en sertifisering av Ørmelen bo og helsetun og Verdal bo og helsetun som Livsgledesykehjem er i gang! 3.og 6. mai 2013 ble det arrangert kick off for de ansatte ved begge sykehjemmene i Verdal, til sammen 130 ansatte deltok.

Oversiktsbilde fra et av kick-off-møtene for Livsgledesykehjem
En interessert forsamling følger med under et av kick-off-møten.

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem er et systemverktøy, et tilbud til virksomheter som ønsker å bli bedre på helhetlig omsorg- Livsglede satt i system. Konseptet er basert på virkemidler som ender opp i en sertifisering som sier noe om hvordan sykehjemmene ivaretar faglige mål. Vi har inngått partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for eldre, for å få hjelp til det systematiske arbeidet vi har foran oss.

Bakgrunnen for satsningen knyttes til nasjonale føringer. Myndighetene vært tydelige på at norske sykehjem i liten grad er gode nok på å skape en meningsfull hverdag for beboerne, mens tradisjonell faglig kvalitet på pleien i langt større grad holder standard. Filosofien om at helsefremmende og forebyggende aktivitet i dagliglivet er med på å heve livskvaliteten og livsgleden for den enkelte, samt at det også må ses på som en del av fagutøvelsen, dette er en utfordring virksomhetene skal se nærmere på gjennom denne prosessen.

"Dette handler i stor grad om holdninger og kultur, og måten en legger opp arbeidet på", sa kommunalsjef Kristin Bratseth i sin velkomsttale til de ansatte som deltok 3.mai. Videre sa Bratseth at dette betyr at vi skal gjøre mye av det samme av det vi har gjort tidligere, men da mer systematisk og med mer fokus på individuell tilrettelegging.

Formålet er å gi pleietrengende eldre mening og livsglede i hverdagen - skape økt livsglede for pasienter ved hjelp av ulike aktiviteter og forbedringsprosesser, og derved øke kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet til pasientene. Erfaringer fra andre sykehjem tilsier at dette også har betydning for ansattes arbeidsglede.

Fredag 19. april 2013 la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem St.meld. 29 "Morgendagens omsorg" hvor det heter:
"Framtidige utfordringer krever at kommunene selv settes i sentrum av innovasjonssystemet, der utformingen og produksjonen av tjenester blir det sentrale."

Videre sier planen:
"Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. For å utvikle en framtidsrettet og god omsorgstjeneste er det behov for større vektlegging av aktivisering både sosialt og fysisk og økt oppmerksomhet på brukerens sosiale, eksistensielle og kulturelle behov".

Livsgledesykehjem er spesielt nevnt i stortingsmeldinga som nasjonal strategi framover for å styrke den aktive omsorgen og sette brukerens sosiale og kulturelle behov i sentrum.

Livsgldekonsulenter
Fra venstre mot høyre, Line Daastol, lisvgledekonsulent Kvinesdal, Sigrid Seppola,
livsgledekoordinator Livsglede for eldre, Rita Øiahals, livsgledekonsulent Verdal

På kick off dagene fikk de ansatte en innføring av Sigrid Seppola, Livsgledekoordinator i stiftelsen, i hva Livsglede for eldre er og hva sertifiseringsprosessen innebærer. Videre delte Livsgledeansvarlig Frøydis Vestbøstad fra Byneset sykehjem og Livsgledekonsulent i Trondheim kommmune, Siri Svenningsson sine erfaringer. Kristin Wigum fra stiftelsen presenterte Årtidsgleder og nyansatt Livsgledekonsulent i Verdal, Rita Øihals presenterte seg. På slutten av dagen fikk de ansatte delta i praktisk arbeid med Livsgledekalender.

Vi gleder oss til fortsettelsen og til å få Livsglede satt i system!Publisert: 14.05.2013 11:04 Sist endret: 19.03.2014 13:45

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS