Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kurs, arrangement, presentasjoner

Her legges det ut informasjon om åpne kurs og arrangement i regi av Undervisningssykehjemmet, samt dokumentasjon / presentasjoner fra avholdte kurs og arrangement.
 

Publisert 11.02.2014
Velferdsteknologi i helse- omsorgstjenesten –
Det Midt-Norske Velferdsteknologiprosjektet, erfaringskonferanse, på Rica Hell Hotel, Stjørdal 14. mars 2014 kl. 10.00 - kl.15.30
Invitasjon, påmelding og mer informasjon til konferansen på fylkesmannens nettside

----------------------------------------------------------

Publisert 04.10.2012
Fagdag lindrende behandling, HINT, Levanger 01.11.2012
Invitasjon (PDF)
Bindende påmelding innen 15/10-12:gro.nina.helberg@verdal.kommune.no
 

----------------------------------------------------------

Publisert 04.10.2012
Fagesminar, Pasient- og brukerrettighetsloven kapitel 4A
Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, inviterer til fagseminar.

Deltakerne velger selv hvor de ønsker å delta:

 • Samfunnshuset i Rørvik, Vikna: 13. 11.12
       eller
 •  Statens Hus, Steinkjer: 20.11.12
   

For mer informasjon og påmelding:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2826&amid=3609260
 

----------------------------------------------------------

Publisert 20.04.2012
Fagdag i lindrende behandling innen brystkreft og KOLS
Presentasjonene fra fagdagen ser du nedenfor. Det var nesten 80 deltagere på fagdagen.

 • Utfordringer ved hjemmebasert omsorg og pleie til damer med langtkommet brystkreft - pdf (Gro Nina Helberg)
 • Palliativ omsorg til KOLS-pasienter - pdf
 • Lindrende behandling til brystkreftpasienter - pdf (Ingebjørg Roel Bye)
 • Palliativ omsorg til pasienter med KOLS - pdf (Mariann Håpnes og Monika Aasbjørg)
 • Prosjekt Lindrende, Overhalla kommune - pdf
 • Utfordringer ved hjemmebasert omsorg og pleie til damer med langtkommet brystkreft - (Eva Karin Juberg)
   
 • ----------------------------------------------------------

  Publisert 25.11.2011
  Fagdag kreftomsorg, "Kreftpasienter i fysisk aktivitet".
  Nettverk for ressurspersoner i kreftomsorg Inviterer til fagdag med tema ”Kreftpasienter i fysisk aktivitet”.
  Tid og sted: 24.11.11 09.00 - 14.30 HINT Røstad, Levanger
  Påmelding: Ingebjørg Roel Bye, IRBYE@hnt.no innen 20.11.

  Se mer informasjon om programmet.

  ----------------------------------------------------------

    
  Publisert 11.10.2011
  Demensomsorgens ABC, fagseminar 3.
  Tirsdag 08.11.2011 på Sykehuset Levanger, gymsal på psykiatrisk klinikk. 
  Fagtema: Fysisk aktivitet og stimulering - Musikk, bevegelse og avspenning.
  Påmeldingsfrist : 01.11.2011.

  Se mer informasjon om programmet.

  ----------------------------------------------------------

    
  Publisert 06.09.2011
  Omsorgskonferanse 2011.
  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag og Høyskolen i Nord-Trøndelag inviterer til Omsorgskonferanse 2011 der det blir satt fokus på kreativ omsorg i praksis, utdanning og forskning.

  Konferansen gir mulighet til å innhente ideer for utvikling i helse- ,sosial- og omsorgssektoren samt innblikk i andres hverdag

  Se mer informasjon om program og påmelding.
   

  ----------------------------------------------------------

    
  Publisert 20.07.2011
  Intravenøs væske – og antibiotikabehandling i kommunehelsetjenesten; klinisk beslutningstaking og kompetanse ved sykdomsforverring.
  Invitasjon til kurs for leger og sykepleiere i kommunehelsetjeneste og sykehus i sørdelen av Nord-Trøndelag fylke, samt for høgskoleansatte og studenter ved HINT.

  Med kurset ønsker vi å samle leger og sykepleiere på en felles arena, der fokus settes på en av kommunehelsetjenestens framtidige oppgaver – og med spesialisthelsetjenesten som viktig samarbeidspartner.

  Se mer informasjon om program og påmelding.
   

  ----------------------------------------------------------

    
  Publisert 18.07.2011
  Fagseminar - Pasientrettighetsloven kapitel 4A.
  Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, inviterer til fagseminar - Pasientrettighetsloven kapitel 4A

  Målsetting for seminaret: Styrke kompetanse innen helsetjenesten når det gjelder demens, samtykkekompetanse og pasientrettighetslovens regler om bruk av tvang.

  Målgruppe: Den primære målgruppen for seminaret er Leger, Tannleger og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten som fatter vedtak knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven, ledere innen pleie og omsorgstjenesten i kommunene og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som arbeider med demenspasienter.

  Seminaret arrangeres 2 dager, et seminar sør delen av fylket og et i nord delen. Deltakerne velger selv hvor de ønsker å delta:

  Grong hotell i Grong kommune: 13. september 2011,
  kl. 09.30 – 15.00 (registrering fra kl. 09.00).

  Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal kommune: 21.september 2011,
  kl. 09.30 – 15.00 (registrering fra kl. 09.00)
  Påmeldingsfrist 2. september 2011 :

  Seminaret er gratis, begrenset antall plasser!!

  Se invitasjon med mer informasjon og påmeldingsrutiner.

   
  ----------------------------------------------------------

    
  Publisert 08.04.2011
  Nettverk for ressurspersoner i kreftomsorg inviterer til fagdag 5.mai  2011.
  Tema; Barn og unge som pårørende.

  Dato: 05.05.2011, kl. 10:00 - 15:30, påmeldingsfrist 25.04.2011.
  Sted: HINT Røstad, Levanger, Rausalen i Nylåna

  Se invitasjon med mer informasjon og påmeldingsrutiner.

   
  ----------------------------------------------------------

    
  Publiset 09.02.2011
  Demensomsorgens ABC - Perm 1. Velkommen til 2. fagseminar i studiet.

  Dato: 10.03.2011, kl. 09:00 - 14:45
  Sted: Sykehuset Levanger (Arken)

  Program
  TidspunktTema
  08:30 - 09:00 Registrering
  09:00 - 09:15 Velkommen! Informasjon om dagen
  09:15 - 10:00 Gruppearbeid: utveksling og diskusjon av erfaringer ift studieopplegget (på tvers av de etablerte gruppene)
  10:00 - 10:30 Gruppearbeid forts.: Samtale i plenum med oppsummering av gruppearbeidet
  10:30 - 10:45 Pause
  10:45 - 11:45 Fagtema: ”Kommunikasjon og samhandling i praktisk demensomsorg”
  v/Psykologspesialist Arnfinn Eek og psykiatrisk sykepleier Betty Sandvik Døble. Begge fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
  11:45 - 12:30 Lunsj
  12:40 - 14:30
  (pause innlagt)
  Fagtema forts.: ”Kommunikasjon og samhandling i praktisk demensomsorg”
  v/Psykologspesialist Arnfinn Eek og psykiatrisk sykepleier Betty Sandvik Døble
  14:30 - 14:45 Oppsummering av dagen

   Merknader:

  • Kontaktpersoner i kommunene sender samlet påmelding fra hver kommune med navn på deltakerne. 
  • Seminaret er gratis, men kommunene må selv dekke utgifter knyttet til bevertning. Faktura vil bli utsendt i etterkant. Anslagsvis pris for lunchtallerken samt kaffe/te hele dagen: kr 100 pr. person. 
  • Kommunene må oppi fakturaadresse ved påmelding. Hvis faktura skal merkes med tiltak, funksjon, eller annet må dette påføres.

  Påmelding sendes på e-post til: unly@verdal.kommune.no Frist: 28.02.11

  Seminaret er en viktig del av Demensomsorgens ABC og er for ansatte i kommunehelsetjenesten i sørdelen av Nord-Trøndelag som deltar i studieopplegget.


  ------------------------------------------------------------------------------

  19.11.2010
  Adventskonsert, "Den kulturelle spaserstokken", med Kåre Jessen på baryton og Andreas Lunnan på klaver.

  Dato: 27.11.10
  Sted: Verdal Bo- og helsetun, kl. 11:00.
            Vuku Bo- og helsetun, kl. 13:30
            Ørmelen Bo- og helsetun, kl. 16:00 

  Se plakat her.
   
    
  ------------------------------------------------------------------------------

  25.10.2010
  Nettverk for ressurspersoner i kreftomsorg inviterer til fagdag med tema "depresjon - et forsømt område hos alvorlig syke  kreftpasienter".

  Dato: 18.11.10
  Sted: HiNT Røstad, Levanger.
  Påmelding: IRBYE@helse-nordtrondelag.no innen 10.11.2010.

  Program vedlagt.
   
    
  ------------------------------------------------------------------------------

  04.10.2010
  Fagseminar 3 for deltakere i Demensomsorgens ABC-21.10.10

  I Sør delen av Nord Trøndelag er Kommunene Levanger, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Verdal i gang med perm 2 i demensomsorgens ABC. Ansatte fra disse kommunene  som deltar i opplæringsprogrammet inviteres til et spennende fagseminar.

  Hovedforelesere for dagen er musikkterapeut  Ingrid Sløgedal og spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Marianne Jensen.

  Tema:

  1. Musikk, bevegelse og avspenning
  2. Fysisk aktivitet og stimulering
    

  Påmelding: unly@verdal.kommune.no   Frist: 11.10.10


  ------------------------------------------------------------------------------

  01.10.2010
  Kurs,
  "Sykdomsforverring. Klinisk kompetanse og kunnskap på tvers".

  Sykepleiere i kommunehelsetjenesten inviteres herved til å melde seg på to kursdager med tema ”Sykdomsforverring. Klinisk kompetanse på tvers”.
  Kurset holdes på en arena hvor sykepleiere fra sykehus, kommunehelsetjeneste og sykepleiestudenter i 2. studieår møtes for å utveksle og utvikle kompetanse. Det understrekes at kurset gjentas til våren.
  Program vedlagt.

  Påmelding til FoU avdelingen ved HNT: bente.soreng@hnt.no

  ------------------------------------------------------------------------------

  28.09.2010
  Samarbeid om
  etisk kompetanseheving.
  Bilde av foredragsholder Pernille Næss fra KS

  Den 08.09.10 arrangerte Undervisningssykehjemmet Verdal bo og helsetun kurs i metoder og verktøy i praktisk etikk arbeid og etisk refleksjon. Kommunene Verdal, Stjørdal og Levanger var representert på kurset.
  Prosjektveileder Pernille Næss fra KS var hovedforedragsholder denne dagen.
  Se hennes presentasjon her. 

  Målsetting for kurset var presentasjon av, og trening på, verktøy og metoder til bruk for praktisk etikkarbeid og etisk refleksjon i kommunene. Målgruppe var ressurspersoner og ildsjeler i kommunenes etikkarbeid som skal lede etisk refleksjon.

  Kursets innhold:

  • Hva mener vi med etisk refleksjon og hvorfor er dette viktig?
  • Holdninger, verdier og etiske utfordringer
  • Etisk dilemma, hva er det?
  • Hva innebærer det å lede etisk refleksjon på arbeidsplassen?
    

  Se etikkort utarbeidet av Fagforbundet her.

  Se refleksjonskort utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund her.
   

  ------------------------------------------------------------------------------
  23.08.2010
  Fagdag om "Demens i sykehjem"

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterere til fagdag om det unike prosjektet.

  Dato : 21.09.2010   Bindende påmelding innen 06.09.2010.
  Påmelding : www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2826&amid=3303845

  ------------------------------------------------------------------------------ 

  23.08.2010
  Oppstartsseminar for nye grupper i demensomsorgens ABC !

  Målgruppe : kommuneansatte i sørdelen av Nord-Trøndelag
  Tid : Mandag 27.09.2010 kl. 09:00 - 15:00
  Sted : Sykehuset Levanger - Arken

  Se program her.   (PDF)

  Undervisningssykehjemmet og Helse Nord-Trøndelag koordinerer ABC satsningen i Nord-Trøndelag. Vi  bidrar med spredning av demensomsorgens ABC til alle kommuner i fylket og arrangerer oppstarts og fagseminar for deltakerne i studiegruppene.

  Ta kontakt hvis du har spørsmål!
  Une Hallem. e-post: unly@verdal.kommune.no
  Elin Røsæg. e-post: elin.rosaeg@helse-nordtrondelag.no

  ------------------------------------------------------------------------------

  26.04.2010
  Landskonferanse i lindrende behandling i Bergen høsten 2010.

  Den 11. landskonferansen i lindrende behandling arrangeres i Bergen den 15. til 17. september 2010. For utfyllende informasjon, se

  http://www.kongress.no/kongresser/kongresser-2010/landskonferanse-for-norsk-palliativ-forening-bergen-septembe/

  Deltakere som melder seg på før 1. mai får redusert konferanseavgift.

  ------------------------------------------------------------------------------

  16.03.2010
  "Romatikkens verden" på Ørmelen Bo-og helsetun
       Til toppen av siden
  Fredag 19. mars kl. 11:00, konserten er gratis og åpen for alle. 
  Plakat for arrangementet Romatikkens verden 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
  04. - 05.03.2010     Til toppen av siden
  ”Mot en felles plattform” - Erfaringskonferanse i Trondheim 4-5 mars 2010
   
  Mot en felles plattform – erfaringskonferanse i lindrende behandling ble gjennomført 4. og 5. mars i Trondheim med 250 deltagere fra kommunehelsetjenesten - både sykepleiere, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere, leger og ledere. I tillegg var spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Kreftforeningen og Senter for Omsorgsforskning representert.

  Bilde av deltager på koneransenEn hovedmålsetting med konferansen var å kunne komme fram til et eller flere felles suksesskriterier som er nødvendige forutsetninger for å tilby god lindrende behandling i kommunehelsetjenesten. For å muliggjøre dette ble konferansen fulgt av et ekspertpanel som presenterte et sammendrag av sine vurderinger på slutten av dag 2. Ekspertpanelet var sammensatt av representanter fra kommune, Kompetansesenter i lindrende behandling, Undervisningssykehjem, Kreftforeningen, Fylkesmann, Helsedirektoratet og Senter for Omsorgsforskning.

  Det var undervisningssykehjemmene i Midt-Norge i samarbeid med det regionale kompetansesenter i lindrende behandling som sto for arrangementet. Konferansen ble finansiert via tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Mange prosjekter er gjennomført i vår region etter at tilskuddet ble etablert i 2004, og flere kommuner har utviklet gode modeller for kvalitetsforbedring gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Både i plenum og i parallelle sesjoner ble ulike prosjekter presentert.  Erfaringene herfra vil munne ut i en rapport.
  Konferansen bød i tillegg på innlegg fra framstående klinikere som presenterte høyaktuelle tema innen lindrende behandling, med fokus rettet mot den eldre pasienten.

  Les mer om program, foredrag og prosjektpresentasjoner på www.kommunal-lindring.no.
  ------------------------------------------------------------------------------
   
  19.02.2010
       Til toppen av siden
  Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC - Perm 1
   
  Invitasjon til fagseminar for ansatte i  kommuner som deltar i Demensomsorgenes/eldreomsorgens ABC-Perm 1.
   

  • Seminaret er en viktig del av Demensomsorgens/ Eldreomsorgens ABC og er for ansatte i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag som deltar i studieopplegget. 
  • Fagtema på seminaret vil være kommunikasjon og praktisk samhandling. Forelesere fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
    

  Status i Nord-Trøndelag:
  9 kommuner i Nord-Trøndelag har startet med opp med ABC grupper. Et kompetansehevende tiltak hvor målet er å fremme kompetanse innen fagområdene eldreomsorg og demensomsorg i pleie og omsorgstjenesten.
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  27.01.2010     Til toppen av siden
  Presentasjoner fra Fagdag på Verdal.

  Bilde av foredragsholderne Øyvind Kirkbakk og Kirsti Hotvedt "Skal - skal ikke, om atferd, tvang og rettssikkerhet i demensomsorgen"
  - Øyvind Kirkbakk

  "Demensplan 2015 og utviklingsprogrammer. Tilbud til pårørende - en del av en helhetlig tiltakskjede i demensomsorgen"
   - Kirsti Hotvedt

  Kirsti Hotvedt og Øyvind Kirkbakk
  ------------------------------------------------------------------------------

  Publisert: 13.01.2010 11:34 Sist endret: 11.02.2014 09:27
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS