Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

NAV

I Verdal kommune er en del av de kommunale tjenestene organisert i NAV, se Tjenester øverst i høyre meny.

For den statlige delen av NAV finner du opplysninger om tjenestene på http://www.nav.no.

Ellers vil du finne opplysninger ved å bruke søkefeltet i øvre høyre del av bildet, skriv inn tjenesten du vil vite mer om og trykk enter, så vil du finne lenke til opplysninger om aktuell tjeneste på NAV sine nettsider.

Les om det lokale brukerutvalget for NAV i Verdal

Det lokale NAV-kontoret ligger i samme bygg som kommunens servicekontor (Kinogården), og åpningstiden fra 01.09.2015 er:   

  • Mandag, onsdag, torsdag og fredag : 1000-1400
  • Tirsdag: Stengt
  • NAV kundesenter (telefoni) vil ha åpningstid 08:00-15:30 alle virkedager
     

NAV `s døgnåpne forvaltning (http://www.nav.no/ og elektronisk kommunikasjon) vil være tilgjengelig året rundt.
Likeså «Chat» om foreldrepenger, økonomi eller jobb i utlandet, «Facebooksider» for foreldrepenger og ungdom og NAV på Twitter og pensjonsblogg.

Akuttberedskap sosiale tjenester på tirsdager hvor kontoret holdes stengt ivaretas ved at brukere kontakter NAV Kontaktsenter på telefon 55553333.
NAV Kontaktsenter vil i neste omgang formidle henvendelsene til NAV Verdal samme dag som igjen kontakter bruker tilbake.
Timeavtaler vil kunne avtales alle virkedager utenom åpningstid – men innenfor rammen av en normalarbeidsdag.

Lokalt brukerutvalg ved NAV Verdal

Hvorfor brukerutvalg?
At du og andre brukere blir hørt og bidrar med innspill er viktig for å sikre at tjenestene brukerne i kommunen mottar er best mulige.

Som på andre områder i samfunnet er det også innen arbeid og velferd – brukerne eller kundene vet best hvor skoen trykker. NAV er derfor helt avhengig av at du og andre brukere gir beskjed om hvordan NAV gjør jobben sin. Fungerer tjenestene bra? Kan kanskje NAV gjøre noen enkle grep som kan gjøre en tjeneste mer effektiv?

Brukere oppfordres til å gi jevnlig tilbakemelding om hvordan ting går til sitt lokale NAV-kontor og sine egne veiledere. Du kan også klage gi ris og ros direkte til ditt NAV-kontor ved å benytte denne linken; https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros

I tillegg har Verdal ett brukerutvalg som jobber jevnlig og systematisk med brukermedvirkning. Alle har rett til å uttale seg om NAVs ordninger, og brukerutvalgene er til for nettopp dette formål. Referatene fra tidligere brukerutvalgsmøter ved NAV Verdal ligger på hjemmesiden til nav på denne linken: https://www.nav.no/Brukerutvalget+i+Verdal.388525.cms.
Du kan også se hvem som sitter i de lokale bukerutvalgene for NAV i Nord-Trøndelag (deribalnt Verdal), https://www.nav.no/Lokale+brukerutvalg.375390.cms

Hva mener brukerne om NAV? 
NAV Nord-Trøndelag gjennomfører en årlig brukerundersøkelse ved alle NAV-kontor i fylket, der brukerne gir tilbakemeldinger på hvor fornøyde de er med service og oppfølging de får fra NAV. Svarene fra brukerne benytter NAV til å bli bedre.

Hva slags saker kan meldes inn til brukerutvalget?
Alle saker som angår flere – systemsaker. Eksempler kan være kundebehandling, allmenn tilgjengelighet og utforming, NAVs åpningstider, boligsosial bosetting, fokusområder og mye me mer. Brukeutvalget kan ikke behandle enkelltsaker.

Hvordan melde inn saker til brukerutvalget? 
Brukerutvalget kan kontaktes av alle og saker kan meldes inn til alle i brukerutvalget. Leder av brukerutvalget setter opp sakliste og kaller inn til møte ca hver 3. mnd.
Oversikt over hvem som sitter i brukerutvalget ved NAV Verdal finner du på https://www.nav.no/Lokale+brukerutvalg.375390.cms.

Publisert: 21.09.2009 11:33 Sist endret: 17.11.2015 08:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS