Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Oppgaver

Ungdomskontakten er et tilbud til ungdom mellom 12-20 år som bor i Verdal kommune.

Vi vet at ungdom vil Bli sett. Bli hørt. og Bli forstått. Vi tror at ungdom opplever det nettopp slik i møte med Ungdomskontakten. Vi bygger vår kontakt med ungdom på tillit, at vi har tid til dere, at vi skal være tilgjengelig og at det vi gjør og sier er troverdig.
 
De fleste ungdommene som kommer til oss vil snakke med voksne som forstår dem, støtte dem og selvfølgelig hjelpe til slik at ting kan bli bra.
 
Ungdomskontakten er voksne sosialarbeidere som arbeider med å hjelpe ungdom som trenger noen å snakke med for å finne ut av vanskelige ting, eller trenger praktisk hjelp, f.eks. med jobbsøknad, få kondomer og brosjyrer og mye mye mer.
 
Noen av de ungdommene som oppsøker Ungdomskontakten kan ha det vanskelig i forhold til f.eks. skole, familie, venner, seksualitet, følelser, er deprimerte, har spiseforstyrrelser, har vært utsatt for overgrep, stiller strenge krav til seg selv, er bekymret for seg selv eller andre, egen eller andres rusbruk, seksuell legning, ensomhet, mobbing og mange, mange andre ting.
 
Ungdomskontakten har taushetsplikt og har i utgangspunktet ikke lov til å gå videre med det ungdommen forteller. Hvis et problem er så alvorlig at det kan gå ut over liv og helse kan en sosialarbeider bryte taushetsplikten. Da skal ungdommen informeres, og få si hva den mener. 
 
Ungdomskontakten oppsøker ungdom der ungdom vanligvis oppholder seg. Det kan være på gata, på kjøpesentret, på en ungdomsklubb, utenfor en kiosk, på skolen, forskjellige arrangement osv. Når vi er ute for å treffe ungdommer er det for at ungdommer skal bli kjent med oss og vite hva vi kan gjøre for ungdom.
 
Når vi ikke er ute og oppsøker ungdom er vi å finne på vårt kontor eller man kan ta kontakt via telefon eller mail.
 
Kontakt oss !
 
Ungdomskontaktene arbeider forebyggende  blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode, dette betyr at ungdomskontaktene skal i så stor grad som mulig være der ungdommene er.
Dette kan være på skolen, på ungdomsklubben, på forskjellige arrangement, ute i gata/sentrum o.l.
 
Ungdomskontaktens intensjon er:

 • At vi skal komme i kontakt med ungdommene, spesielt de i faresonen, så tidlig som mulig, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling.
   
 • å være ”temperaturfølere” ute i ungdomsmiljøene.
   
 • å fange opp både ungdom med etablerte problemer og ungdom med risikoadferd.
   

Vi :

 • Jobber  primært med ungdom  mellom 12 og 20 år.
   
 • Har taushetsplikt og er gratis.   
   
 • Behøver ingen timebestilling.
   
 • Kan være til hjelp / støtte / veiledning, også til foreldre.
   
 • Samarbeider rundt ungdom også utenom vanlig kontortid, individuelt tilrettelagt.
   
 • Samarbeid med andre instanser:  barnevernstjenesten, rustjenesten, politi, skolene i kommunen, fritidsklubber, MOT, flyktningtjenesten, helsestasjonen...

 

Publisert: 05.11.2009 14:20 Sist endret: 08.01.2015 08:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS