Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Måling

Aldersgruppe: 5. trinn

Varighet: 3-4 skoletimer

OBS: Innenfor temaet måling kan det avtales at klassen jobber med flere typer måling.
illustrasjon
LK06: Kompetansemål etter 4.trinn:
Måling: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
 • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar
LK06: Kompetansemål etter 7.trinn:
Tal og algebra: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
 • beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, ....
Måling: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
 • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
Læringsmål:
 • øve på å velge fornuftige måleredskap ved måling
 • kunne regne om mellom ulike lengdeenheter
 • forstå forskjellen mellom ener-, tidels- og hundredels-plass
  og se dette i sammenheng med cm, dm og m
 • øve på å anslå tid
 • bruke fornuftige enheter ved måling av tid
 • kunne regne med tid og regne om mellom ulike enheter

AKTIVITETER:

Måling:
Måleenheter for lengde.
Vi måler og regner på konkreter inne på matematikkrommet.

Omregning mellom enheter:
Samarbeidsoppgave - finne like verdier (omregning mellom cm og m).

Spill:
Posisjonssystemet (med desimaltall).

Finn riktig lengde:
Gruppeoppgave - finn riktig lengde av en snor. Klippe og feste på svarark. Gruppene bytter svarark, og måler hverandres resultater.

Hva er tid?
Hvordan måle? Hvilke enheter bruker vi?
Anslå tid - f.eks på timeglass.

Måling av tid:
Måling av tid med f.eks stoppeklokke. Test av reaksjonstid. Presisjon. Valg av egnet måleutstyr.
Posisjonssystemet:
Å regne med tid. Hvorfor er det annerledes enn å regne med f.eks lengde?
Posisjonsspillet - variant med å regne med tid.

Omregning mellom enheter:
Samarbeidsoppgave - finne like verdier. Omregning mellom sekund og minutt, finne samme klokkeslett digitalt og med visere.

Opplegget kan tilpasses.
Eksempelvis med mer fokus på desimaltall/posisjonssystem (som kan forenkle litt), eller det kan suppleres med aktiviteter fra Areal og omkrets.

 

FOR- og ETTERARBEID:
Klassen har arbeidet med måling og ulike enheter en periode før besøket.
Etterarbeid avtales med klassen.

Publisert: 05.04.2013 11:35 Sist endret: 05.04.2013 11:39
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 464 01 041 / 453 91 075 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: