Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Brøk og prosent

Aldersgruppe: 8. trinn

Varighet: 4-5 skoletimer

illustrasjon
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
LK06: Kompetansemål etter 7.trinn:
  • finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker
  • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinja
LK06: Kompetansemål etter 10.trinn:
  • sammenligne og regne om hele tal, desimaltal, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter
  • regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk
Læringsmål:
  • likeverdige brøker
  • vise brøker på ulike måter
  • finne fellesnevner og regne med brøk i flere regnearter
  • plassere brøker, desimaltall og prosenttall på talllinja
AKTIVITETER:
Brøkdeler og addisjon av brøker:
Med bruk av tangrambrikker - hentet fra matematikk.org
Når kan vi legge sammen to brøker? Finne fellesnevner.

Prima tall:
Hva er primtall? Vi finner primtallene mellom 1 og 50. Hva er likeverdige brøker? Forkorte brøker.

Multiplikasjon og divisjon:
Multiplikasjon med brøker på ruteark. Divisjon med brøk med brøkstaver.

Spill / PC-aktivitet:
Spill med brøk

Samarbeidsoppgave:
Plassere brøker, desimaltall og prosenttall på riktig plass på talllinja.
FOR- OG ETTERARBEID:
Klassene har arbeidet med brøk og ulike regnearter en periode. Før besøket tar klassen en repetisjon på utregning av areal for rektangel og volum på prisme (areal på flater og volum på romfigurer med hjørner med rette vinkler).

Etterarbeid avtales med klassen.
Publisert: 05.04.2013 11:09 Sist endret: 23.11.2015 13:53
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 464 01 041 / 453 91 075 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: