Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Måling, deler og desimal

Aldersgruppe: 8. trinn

Varighet: 4 -5 skoletimer

illustrasjon
LK06: Kompetansemål etter 10.trinn:
Måling: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
  • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk
  • velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Læringsmål:
  • forstå begrepet målestokk, og kunne lage enkle arbeidstegninger
  • beherske omgjøring mellom ulike måleenheter (f.eks cm og m)
  • øve i å gjøre overslag for areal og volum
  • kunne regne ut volum av et prisme
AKTIVITETER:

Garasjebygging:
Bygge en garasjer med lafteklosser.
Garasjen tegnes opp. Ut fra oppgitt målestokk skal elevene skal finne virkelig mål på garasjen.
Gulvarealet måles opp. Øving av overslag på areal og mulig utnytting av garasjeplass.

Målestokk:
Ny garasje - med ny målestokk.
Elevene lager arbeidstegning med mål før bygging.
Øver på omgjøring mellom enheter og utregning av areal.

Volum - 1:
Gjøre overslag over volum med konkretiseringsmateriell.
Ser på sammenhengen mellom dm3 og liter (kan elevene oppdage denne selv?)

Volum - 2:
Måling av volum. Omgjøring mellom volumenheter.
Elevene skal finne vannmengde for en viss grad av fylling i et prisme.

FOR- OG ETTERARBEID:
Klassene har arbeidet med areal, volum og målestokk en periode. Før besøket skal klassen ta en repetisjon på utregning av areal for rektangel og volum på prisme (areal og volum på flater/legemer med rettvinklede hjørner).

Etterarbeid avtales med klassen.
Publisert: 05.04.2013 11:09 Sist endret: 05.04.2013 11:22
Postadresse: Neptunvegen 6 7650 Verdal
Tlf: 464 01 041 / 453 91 075 Faks: E-post: pemy@verdal.kommune.no
Åpningstid: 08.00-15.00 Åpningstid: Stengt Org.nr.:
Nettredaktør: Ole-Magnus Høydal (453 91 075) Ansvarlig redaktør: Per Håvard Myran (464 01 041) Utviklet av: