Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Miljøteam undomsskole

 –“det finnes muligheter”.

Miljøteam er et tverrfaglig sammensatt team, bestående av personer med allsidig erfaring fra arbeid med barn og unge på forskjellige arenaer.

Vi jobber forebyggende, og skal ta tak i små og store utfordringer sammen med ungdommer, foreldre og skole på et tidligst mulig tidspunkt.

Vi er tilstede på skolen og er “voksne med tid”. Vi har fokus på relasjonsbygging og positive aktiviteter i forhold til alle elever ved skolen, men vi jobber også med barn og unge som av ulike grunner ikke finner seg helt til rette på en eller flere av arenaene; skole, hjem og fritid.

 

Ansatte i Miljøteam Ungdomsskole ved Vuku oppvekstsenter er:

Siri Strand – leder

Bendik Holt –Miljøterapeut (permisjon)

Robert Daniel Hermann - Miljøterapeut

Kristine Kjesbu– Miljøterapeut

 Vi :

  • jobber med ungdom mellom 12 og 16 år.
  • samarbeider tett med skolens ansatte.
  • har taushetsplikt og er gratis.
  • er tilgjengelige og du trenger ingen timebestilling.
  • kan være til hjelp / støtte / veiledning, også til foreldre og skole.
  • er tilgjengelige for familier og ungdommer utenfor ordinær arbeidstid, på ettermiddag,  kveld   eller i helger.
  • tilbyr positive aktiviteter for ungdommer på skolen og i fritiden.
  • samarbeid tett med ulike instanser: skolene, skolehelsetjenesten, Ungdomskontakten, MOT, flyktningtjenesten, PPT, BUP, SLT, barnevernstjenesten, rustjenesten og politi.

 

  

 

Publisert: 07.05.2013 10:48 Sist endret: 06.01.2017 12:13 Opprettet av Ingebjørg Gomo
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS