Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 10.02.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : Onsdag 10.02.2010
Tid           : 12:00 - 13:25
Til stede  : 13 representanter
 
  
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 01/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 02/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.

Saksframlegg
(PDF) 
Saksframlegg
(Word) 

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 03/10 Orienteringer

 

Protokoll


 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 10.02.2010
Navn Representerer Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei
Geir Sandholm Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
  
 
 
 
PS 01/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.02.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26.11.09 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26.11.09 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 02/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.02.2010

BEHANDLING:
Prosjektleder Anne Grete Wold orienterte om saken.

Fagforbundet v/Lise Heggdal fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Verdal kommune sender ei oppfordring til sekretariatet der vi synliggjør et behov for en fortsatt sentral bistand.
  Det er viktig at vi har et sentralt organ å kontakte for å bistå oss i arbeidet fremover.
  Et slikt sentralt organ kan bistå og hjelpe de kommunene, som ikke har vært med i programmet, men som ønsker å arbeide etter programmets hensikt og formål.
 2. Verdal kommune bør ha et organisasjons og utviklings- og kvalitetsutvalg etter intensjonene i HA Del B § 4 – partsammensatte utvalg, et forum til drøfting.
  Det er viktig at dette utvalget er trepartsammensatt og likeverdig i antall deltakere fra de tre partene.
   

Det ble først votert over administrasjonssjefens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over pkt. 1 i fagforbundets forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over pkt. 2 i fagforbundets forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert samlet over innstilling og forslag som ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

 1. Partssamarbeid og medvirkning
 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 3. Uønsket deltid
 4. Etikk og etisk kompetanseheving
 5. Omdømme og informasjonsarbeid
 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.
   

I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.

Verdal kommune sender ei oppfordring til sekretariatet der vi synliggjør et behov for en fortsatt sentral bistand.
Det er viktig at vi har et sentralt organ å kontakte for å bistå oss i arbeidet fremover.
Et slikt sentralt organ kan bistå og hjelpe de kommunene, som ikke har vært med i programmet, men som ønsker å arbeide etter programmets hensikt og formål.

Verdal kommune bør ha et organisasjons og utviklings- og kvalitetsutvalg etter intensjonene i HA Del B § 4 – partsammensatte utvalg, et forum til drøfting.
Det er viktig at dette utvalget er trepartsammensatt og likeverdig i antall deltakere fra de tre partene.
 
 
 
 
 
PS 03/10 Orienteringer.      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 10.02.2010

BEHANDLING:
Kontroller Trond Selseth orienterte om foreløpig regnskapstall 2009 og
Kommunalsjef oppvekst rapporterte på årsverksutvikling for et oppvekstområde.
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS