Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 09.06.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 09.06.2011
Tid           : 09:00 - 10:30 
Til stede  :  11 representanter
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 01/11 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 02/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 

Protokoll
PS 03/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1 

Protokoll
PS 04/11

Orienteringer

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 09.06.2011
Navn Representerer Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Inger Storstad Møtesekr./kons.
  
 
 
 
PS 01/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 09.06.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Administrasjonsutvalgets møte 16.12.10 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra Administrasjonsutvalgets møte 16.12.10 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 02/11 Årsregnskap og årsberetning 2010 - Verdal kommune      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 09.06.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 14.633.559,19
 2. Rådmannens årsberetning for 2010 tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.
   

 
 
 
 
PS 03/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 09.06.2011

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 - Enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial til etterretning.
 2. Det bevilges 1 million kroner til dekning av utgifter knyttet til leie av brakker ved Vuku barne- og ungdomsskole og på Verdalsøra ungdomsskole. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.
   

 
 
 
PS 04/11 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 09.06.2011

BEHANDLING:

 • Utdanningsforbundet v/Arnold Hjelde.
  Gjaldt åpninga av Vuku oppvekstsenter 4. mai 2011.
   
 • Under behandling av sak 1/11, Godkjenning av møteprotokoll, stilte Utdanningsforbundet v/Arnold Hjelde to spørsmål ang. seniorpolitiske tiltak i Verdal kommune. Det ene gjaldt uttak (volum) og det andre gjaldt evaluering av ordningen.
  Rådmannen svarte på spørsmålene under denne saken.
   
 • Organisasjonsenheten v/Inger Johanne Uthus.
  Lokale lønnsforhandlinger 2010.
   

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS