Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 25.08.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.08.2011
Tid           : 09:00 - 09:30
Til stede  :  13 representanter 
  
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 05/11 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 06/11 Prosjektsøknad  " saman om ein betre kommune "

Saksframlegg

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 07/11

Orienteringer

Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 25.08.2011
Navn Representerer Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Nei
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Nei
Ihna Waade Utdanningsforbundet Medlem Nei
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Morten Egil Haga Fagforbundet Varamedlem Ja Møtte for Terje Aksnes
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Ihna Waade
Sidsel Marie Deraas Norsk Sykepleierforbund Varamedlem Ja Møtte for Siv Engelin
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
  
 
 
 
PS 05/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 25.08.2011

BEHANDLING: 
Utdanningsforbundets representant kommenterte referering under orienteringer: Mener det ikke er tilstrekkelig at det står ”Rådmannen svarte”. Vil at det skal stå hva rådmannen svarte. Det ble fra ordførers side svart at protokollen er ført korrekt etter gjeldende reglement og at vi ikke kan drive saksbehandling i møtene. Rådmann svarte videre at det kan for forbedring av protokollen utfylles noe.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 09.06.11 godkjennes.”

Ved votering ble ordføres forslag enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:   
Protokoll fra møte 09.06.11 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 06/11 Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune "      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 25.08.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.    
 
 
INNSTILLING:  
Søknad opprettholdes. 
 
 
 
 
PS 07/11 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 25.08.2011

BEHANDLING:
Rådmann orienterte:

  • Fulgt opp i forbindelse med tragedien 22. juli.
  • 2 medarbeidere avgått med døden i løpet av sommeren.
  • Felles ledersamling for Levanger, Verdal og Innherred samkommune inkludert tillitsvalgte 22 og 23. august. Godt arbeidsmøte.
  • Forhandlinger kapittel 3 og 5 skal avvikles i løpet av 14 dager.
     

 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS