Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 21.06.2012

Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:           21.06.2012
Tid:              09:00 - 09:40
Til stede:     13 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 05/12 Godkjenning av møteprotokoll 08.03.12 Protokoll
PS 06/12 Revidert ansettelsesreglement Saksframlegg Protokoll
PS 07/12 Revidert rutine for oppfølging av sykefravær i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 08/12 Orienteringer Protokoll

 

Verdal, 21. mai 2012
Bjørn Iversen - klikk for personkort
Bjørn Iversen

 

 

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 21.06.2012

Navn Representerer Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Berit Musum FRP Medlem Ja
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja
Annelise Melhus Utdanningsforbundet Medlem Nei
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Arnold Hjelde Utdanningsforbundet Varamedlem Ja Møtte for Annelise Melhus

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Inger Storstad Møtesekr./kons
PS 05/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 08.03.12 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 08.03.12 godkjennes. 
 
 

 
PS 06/12
Revidert ansettelsesreglement Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING:
H v/Anne Grete Valbekmo
fremmet følgende forslag til endring til hovedpunkt. 2, underpunkt. 1:
Andre kulepunkt strykes.

Det ble først votert over forslaget fra H v/Anne Grete Valbekmo.
Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over rådmannens innstilling med vedtatt endring.
Enstemmig vedtatt
  

VEDTAK: 
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement med vedtatt endring for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. 
 
 

 
 
PS 07/12 Revidert rutine for oppfølging av sykefravær i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 

VEDTAK: 
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering. 
 

 
 
PS 08/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 21.06.2012

BEHANDLING:
Rådmannen
orienterte om:

  • Streiken i mai/juni (som var en lovlig arbeidskonflikt). I streikens siste fase hadde Fagforbundet tatt ut totalt 196 personer i Verdal kommune + ca 50 personer fra ISK. Konsekvensene var at det naturlig nok gått hadde ut over tjenestene. Formaliene var godt ivaretatt, det var god tone og samspillet med Fagforbundet var godt.


Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 21.11.2012 08:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS