Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 26.11.2012

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 26.11.2012
Tid: 09:15 - 11:10
Til stede: 13 representanter. Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under sak 10/12. Trude Holm tiltrådte – til stede 13 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 09/12 Godkjenning av møteprotokoll 21.06.12 Protokoll
PS 10/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 11/12 Orienteringer Protokoll

 

Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 26.11.2012
Navn Representerer Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja
Marit Voll SP Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei
Berit Musum FRP Medlem Ja
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja
Annelise Melhus Utdanningsforbundet Medlem Ja
Arild Kvernmo Pedersen H Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
PS 09/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2012

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 21.06.12.godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 21.06.12 godkjennes.
 

 


PS 10/12
Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2012

BEHANDLING:
Marit Voll
fikk permisjon under behandlingen av saken.
Trude Holm tiltrådte. Til stede 13 representanter.

Følgende ble utdelt:

  • Behandling i arbeidsmiljøutvalget 19.11.12.
  • Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
  • Behandling i komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet.
     

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering. 

 

 
PS 11/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 26.11.2012

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

  • Innherred samkommune søkt om midler til «Sammen om en bedre kommune». Har fått tilsagn på en halv million.
  • I økonomiplanen (s. 6) har rådmann visualisert at vi ikke er en 2-nivåmodell lenger, men en 3 nivå-modell. Det er ca 75 personer som er ledelsen i Verdal kommune. Disse må drilles i forhold til vår ledelsesplattform (s. 5 i økonomiplanen). Helhet, samhandling – fra ord til handling. 
     


 

Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 27.11.2012 10:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS