Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 23.01.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 23.01.2012
Tid            : 13:00 - 15:00 
Til stede   : 7 representanter 

   

  Sakliste som Word - Protokoll som Word 
  Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

  Sakliste
  Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
  PS 001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste  - Protokoll
  PS 002/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte - Protokoll
  PS 003/12 AMU Verdal valg av leder og nestleder 2012 Saksframlegg
  Protokoll
  PS 004/12 Bedriftsavtale med Sprek treningssenter for 2012 Saksframlegg
  Vedlegg 1
  Protokoll
  PS 005/12 Diskusjon omkring HMS-arbeidet i Verdal kommune; muligheter og utfordringer. Rådmannen innleder til debatt -
  Protokoll
  PS 006/12 Orientering om grunnkurs arbeidsmiljø (40-timerskurset) - mars/april 2012 - Protokoll
  PS 007/12 Orienteringer - Protokoll

   

  Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 23.01.2012
  Navn Funksjon Møter Merknad
  Geir Sandholm Leder Ja
  Kristin Gomo Hallem Medlem Ja
  Lise Heggdal Medlem Ja
  Kristin Bratseth Medlem Ja
  Kari Birgitte Ekseth Medlem Ja
  Jostein Grimstad Medlem Ja
  Randi Segtnan Medlem Nei
  Trine Wågø Olsen Medlem Nei
  Frode Kvittem Varaedlem Ja Møtte for Randi Segtnan

   

  Fra administrasjonen møtte
  Navn Stilling Merknad
  Anne Grete Wold HMS-kordinator

  Ellers møtte:
  Johan Aunet, AktiMed 

   
   
   
  PS 001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste     Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

  BEHANDLING:  
  Forslag i møte:
  Utvalgssekretær: Det tilstrebes at de fleste AMU-møtene legges til virksomhetsområder/verneområder. Av ulike grunner fikk vi ikke lagt et møte ute i virksomhetsområdene denne gangen.

  Avstemning:
  Enstemmig
     
   
  VEDTAK:  
  Innkalling og sakliste godkjennes. 
   
   
   
   
  PS 002/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte      Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

  BEHANDLING:    
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig
    
   
  VEDTAK:  
  Protokoll fra siste møte godkjennes  
   
   
   
   
  PS 003/12 AMU Verdal valg av leder og nestleder 2012      Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

  BEHANDLING:    
  Forslag i møte:
  Som leder for AMU i 2012 velges Kristin Bratseth.
  Som nestleder for AMU i 2012 velges Kristin Gomo Hallem.

  Avstemning:
  Enstemmig. 
       
   
  VEDTAK:  
  Som leder for AMU i 2012 velges Kristin Bratseth.
  Som nestleder for AMU i 2012 velges Kristin Gomo Hallem. 
   
   
   
   
  PS 00
  4/12 Bedriftsavtale med Sprek treningssenter for 2012       Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

  BEHANDLING:     
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig
   
        
  VEDTAK:
  Saken tas til orientering.
   
   
   
   
   
  PS 00
  5/12 Diskusjon omkring HMS-arbeidet i Verdal kommune; muligheter og utfordringer. Rådmannen innleder til debatt
    
   Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Rådmannen innledet til diskusjon, og er opptatt av å se HMS-arbeidet som en integrert del av arbeidshverdagen og måloppnåelsen for alle ledere og virksomhetsområder.

  Møtet drøftet mulige tilnærminger knyttet til de utfordringene man står overfor i HMS-arbeidet. Spesielt ble temaer som fysisk/bygningsmessig vedlikehold og bedriftsintern omplassering/attføring diskutert. Dette er områder som oppleves særskilt krevende, og utfordrer samhandlingen mellom virksomhetsområdene i kommunen i stor grad.

  Avstemning:
  Saken ble drøftet på generell basis, uten avstemming. 
   
   
  VEDTAK:
  HMS-arbeidet ble diskutert på generell basis uten avstemming og vedtak 
   
   
   
   
   
  PS 006/12 Orientering om grunnkurs arbeidsmiljø (40-timerskurset) - mars/april 2012  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  HMS-koordinator orienterte om datoer for årets grunnkurs arbeidsmiljø:

  • Onsdag 7. mars
  • Onsdag 21. mars
  • Fredag 23. mars
  • Fredag 13. april
    

  Målgruppe: nye verneombud, nye ledere og nye AMU-medlemmer.

  Avstemning:
  Enstemmig 
   
   
  VEDTAK:
  Saken tas til orientering.
   
   
   
   
  PS 007/12 Orienteringer      Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Rådmannen: Prosess i gang knyttet til rekruttering av ny kommunalsjef oppvekst, samt vurdering av ny enhetsleder for Kemnerkontoret.

  Avstemning:
  Enstemmig
   
   
  VEDTAK:
  Tatt til orientering.

  Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 21.11.2012 08:31
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS